Farmands Blog: Kæmp for demokratiet!

Farmands Blog: Kæmp for demokratiet!

Siden Murens fald, (1989 – den kolde krigs afslutning) er politikere og borgere, af frygt for terror, villig til at give afkald på retsstaten og demokratiet – for at forsvare det! – Skriver Frede Farmand på sin Blog

– Og fortsætter med b.la. følgende
Selvom Europa oplevede terrorisme i 60erne og i 70erne, faldt de ledende politikere dengang ikke for fristelsen til at indskrænke frihedsrettighederne.

Det skete først i 90erne og for fuldt tryk efter 11. september 2001.
Det faktum, at det begyndte i 90erne, hang sammen med overbevisningen om, at man efter Murens fald og verdensmarkedets tilsyneladende sejr ikke mere behøvede at kæmpe for demokratiet.

Vesten opruster nu for anden gang et totalitært regime, først Nazi-Tyskland og nu Kommunist-Kina. Fraskrivelsen af demokrati, retsstat og ligeret er Vestens selvopløsning.

I dag har den borgerlige regering med Dansk Folkeparti formøblet 163 mia. kr. – og efterladt Danmark i dyb fattigdom. Skriver Frede Farmand på sin Blog.

Reference
Hjemmesiden //farmandsite.dk/