Find græsrødderne i den palæstinensiske ungdom


Find græsrødderne i den palæstinensiske ungdom
Konflikten mellem det besatte Palæstina og besættelsesmagten Israel sætter spor i hele Mellemøsten. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter
På torsdag drøfter delegationen for den Arabiske Halvø (bl.a. Saudi Arabien, Kuwait og Irak) sin viden om og forslag til at dæmpe og bekæmpe voldelig ekstremisme med Palæstina-delegationen hvor Margrete er næstformand.

En af ekstremismens rødder findes i Palæstinas splittelser, men der er heldigvis også stærke ikke-voldelige bevægelser blandt Palæstinas mange sunde græsrødder.

Der er alarmerende hårdt brug for at støtte dem hvorfor vi ikke alene skal hjælpe FN’s organisation for de palæstinensiske flygtninge UNRWA og store indsats ikke mindst med skoler.

Vi skal også mase på for at få EU til at leve op til sin egen lovgivning.
Det er her ikke nok at mærke bosætterprodukter – der skal simpelthen skelnes skarpt mellem Israel og de ulovlige bosættelser.

EU skal afbryde ethvert samarbejde med bosættelserne, ikke bare produkter, men også universitet, banker, virksomheder osv.

En sådan konsekvent adskillelsesstrategi har intet med en boycutaktion at gøre, det er simpelthen lovoverholdelse.

Men er vi konsekvente her, vil det være meget virksomt. Og nu haster det med at få EU til at tage affære.

På lørdag holder Margrete oplæg om dette og de fremtidsudsigter de åbner for den palæstinensiske ungdom ved Palestinian Youth Conference i København.

For yderlig læsning.

Delegationen for Forbindelserne med Den Arabiske Halvø
 
Palæstina-delegationen
 
Seneste nyt fra SF
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her
 
Menneskerettigheder: Saudi-Arabien