FOA: Nej tak til både politikere og politi –

Det er tragisk, at den nye sundhedsklinik i København for udokumenterede migranter rykker ind på den politiske slagmark efter at Dansk Folkeparti og SF nu er ude med forslag om, at politiet skal gribe ind over for klinikken, mener FOA. – Skriver FOA i sin pressemeddelse

-Og fortsætter
FOA hører til de organisationer, der er gået ind med økonomisk støtte til sundhedsklinikken, ligesom FOA vil bakke de medlemmer op, som måtte ønske at arbejde frivilligt på klinikken.

De udokumenterede migranter er de mennesker, der opholder sig i Danmark uden gyldig opholds- eller arbejdstilladelse og som derfor ikke kan modtage lægehjælp.

Det skønnes, at der opholder sig mellem 5.000 og 10.000 af disse personer i Danmark.

FOA yder også rådgivning og støtte til de medlemmer, der vil arbejde som frivillige på klinikken.

-Der er ubehageligt, når der drives politik mod nogle af de mennesker, der har det allerdårligst.

Sundhedstilbuddet i København er jo udelukkende en humanitær opgave.
Det er for eksempel et spørgsmål om at behandle folkesygdomme som diabetes, som også rammer udokumenterede migranter.

Mennesker er mennesker – og en humanitær indsats til fordel for mennesker bør komme før paragraffer, mener Dennis Kristensen.

Han opdordrer både politikere og politi til at holde sig væk fra klinikken.

I Norge og Sverige eksisterere der tilsvarende sundhedsklinikker, hvor der ikke har været problemer i forhold til politiet.

Reference
//facebook.com/notes/dennis-kristensen/nej-tak-til-både-politikere-og-politi-pressemeddelse-udsendt-12-august-2011/