Folk med nedsat arbejdsevne ender i økonomisk hul

Folk med nedsat arbejdsevne ender i økonomisk hul
For rask til et fleksjob og ledighedsydelse, men for syg til at klare et fuldtidsjob og ret til dagpenge ved ledighed.

Det er virkeligheden for de mange, som kun kan holde til at arbejde 20-30 timer om ugen.

Fremtiden ser økonomisk sort ud for de mennesker.
Ifølge fleksjobreglerne, skal man have en varig og væsentlig begrænsning i arbejdsevnen for at få et fleksjob, som er et job på særlige vilkår med fuld løn.

Jobcentrene fortolker derfor oftest den væsentlige nedsættelse af arbejdsevnen til at skulle være mindst 50 procent – så man maksimalt kan arbejde cirka 20 timer om ugen – før de vil bevillige et fleksjob.

Hvis man har en nedsat arbejdsevne, så man ikke kan arbejde på fuld tid, men mere end halv tid, ender man helt uden for systemet ved ledighed.

Kun folk bevilliget til fleksjob kan få ledighedsydelse og for at få dagpenge, skal man stå til rådighed for arbejdsmarkedet mindst 30 timer om ugen.

Ledige, som kan arbejde mellem 20-30 timer, ender derfor mellem de to systemer.
De må klare sig på kontanthjælp eller ingenting, hvis de er gift eller ejer noget af værdi.

Skriver HK på deres Nyhedsmedie

//hk.dk/nyheder/nyhedsarkiv/maj_2011/folk_med_nedsat_arbejdsevne_ender_i_oekonomisk_hul

For yderlig læsning

Doktor NEJ har sagt det sidste NEJ i Svendborg