Forbrændingsanlæg skal begrænse farlig luftforurening

alignnone
Forbrændingsanlæg skal begrænse farlig luftforurening
Luftforurening er en af de helt store sundhedsudfordringer:

Farlige partikler og gasser fra industri, transport og forbrændingsanlæg
respekterer ikke landegrænser og slår ca. 500.000 europæere ihjel hvert år. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter.
Vi har længe haft regler for at begrænse forureningen fra de største industri- og forbrændingsanlæg, men de mange mindre kilder bliver en ødelæggende flod, og det er nu på tide at også de “mellemstore” anlæg tager ansvar.

Den Grønne Gruppe har kæmpet for at få høje grænseværdier for
udledningen af svovldioxid, kvælstofdioxid og finpartikler.

Europa-Parlamentet stemmer om reglerne for de mellemstore anlæg onsdag den 7. oktober.

For yderlig læsning.

Seneste nyt fra SF
 
Du kan finde den Grønne gruppe i parlamentet her