Forebyggelse af radikalisering og rekruttering til terrornetværk

020920132150

Forebyggelse af radikalisering og rekruttering til terrornetværk
Europa-Parlamentet stemmer onsdag om en resolution om forebyggelse af radikalisering og rekruttering af europæiske borgere til terrornetværk. Skriver man i Margrete Aukens
pressemeddelelse

–og fortsætter.
Europa-parlamentet vil at vi i EU skal dele gode erfaringer mellem EU-landene når det gælder forebyggelse af radikalisering.

VI skal derudover være klare omkring retssikkerheden for de europæiske borgere, der tager ud og kæmper i krig for et andet land eller Islamisk Stat.

Det gælder udvisning, konfiskering af pas, nedfrysning af finansielle indehavender.

Delingen af information mellem Europol, Eurojust og SIS (Schengen Informationssystemet) skal også styrkes.

Resolutionen peger på at virksomheder skal dele oplysninger med myndighederne ifht. at slette informationer der fremmer ekstremisme.

Og der skal oprettes hotlines for familiemedlemmer og venner til potentielle terrorister.

Resolutionen blev igangsat på baggrund af angrebene i København, Tunis og Paris i starten af 2015 men er nu endnu mere relevant efter de voldsomme angreb i Paris Paris i november.

De Grønne har arbejdet hårdt for en klar definition af ‘radikalisering’ samt en tydeliggørelse af at radikalisering ikke er relateret til en enkelt ideologi eller religion.

De Grønne har påvirket resolutionen i positiv retning også hvad angår styrkelse af retssikkerhed angående indsamling af bevismateriale fra tredjelande og imod øget grænsekontrol.

Dette er værd at bemærke nu hvor Enhedslisten skruer op for sin absurde skræmmekampagne om anslagene mod retssikkerheden i den europæiske fælleslovgivning.

For yderlig læsning.

Seneste nyt fra SF her
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her