Formandsskifte – så er det Luxembourgs tur

Formandsskifte – så er det Luxembourgs tur
Onsdag den 1. juli overtager Luxembourg formandskabet for EU’s regeringer fra Letland. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter
Det luxembourgske formandskab har gjort bæredygtig udvikling til en af sine mærkesager. Formandskabet vil gøre en stor indsats for at accelerere overgangen mod en grøn økonomi.

Det kommer vi så til at se om holder i de vigtige forhandlinger om EU’s biodiversitetsstrategi, COP21 i Paris og en general grønning af Europa 2020-strategien hvori formandskabet vil integrere miljøhensyn i højere grad.

Vi håber meget der er hold i løfterne.
Som en af de fem første medlemslande af Det Europæiske Fællesskab er det en erfaren medlemsstat der skal lede Rådets møder, afholde såkaldte uformelle rådsmøder og arrangementer i Luxembourg.

I seks måneder har Luxembourg mulighed for at sætte fokus på særlige emner ved konferencer og dagsordenspunkter på minister- og embedsmandsmøder.

Selvom EU-formandsskaber især er af symbolsk karakter, giver det medlemsstaternes regeringer og ministeriernes forhandlere mulighed for at træne EU-samarbejde og forhandling.

Og hvor ville det være skønt om også parlamenterne engagerede sig.
Læs-mere-HER-programme-et-priorites

For yderlig læsning.

Seneste nyt fra SF
 
Du kan finde den Grønne gruppe i parlamentet her