Forslag til begrænsning af rejsecirkus

Den grønne gruppe fremsætter nyt forslag, der kan reducere antallet af rejser kraftigt, Skriver SF i sin pressemeddelelse

–og forsætter
Når Frankrig blokerer for et opgør med EUs rejsecirkus, er der brug for at tænke alternative løsninger, hvis vi skal begrænse det dyre og ressourcekrævende rejseri.

Derfor fremsætter den Grønne Gruppe nu et ændringsforslag til mødekalenderen for 2012.
Ved at intensivere mødeugerne i Bruxelles og Strasbourg, kan hver tredje uge blive mødefri uge, hvor de enkelte medlemmer får mulighed for at være i deres hjemlande.

Det giver ikke alene bedre tid til at pleje det politiske arbejde i de respektive hjemlande, det begrænser også det penge – og tidsspilde, der er forbundet med de mange rejser frem og tilbage.

Mens vi fastholder presset på Frankrig (der reelt tager hele Europa som gidsel), håber vi, at de mange rejsekritiske røster i parlamentet vil samle sig om vores konkrete forslag til en ny planlægning. Skriver SF i sin pressemeddelelse.

For yderlig læsning

Seneste nyt fra SF
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her