Gæsteforelæsning på Københavns Universitet

020920132150

Margrete gæsteforlæser denne fredag på Københavns Universitet i forbindelse med forelæsningsrækken Jean Monnet Lectures om de folkevalgtes rolle i EU. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter
Forelæsningen er en del af Jean Monnet Lektures hvor de studerende undervises i forskellige perspektiver på udviklingen indenfor EU, EU’s institutioner og beslutningsprocesser eksempelvis i forbindelsen med indgåelsen af Lissabontraktaten.

Forelæsningerne sætter desuden særligt fokus på politikken på landbrugsområdet, det indre marked og de europæiske klimapolitikker samt på integrationen af de europæiske medlemslande.

Margrete skal tale over temaet Europa-Parlamentets rolle i EU.
Målet er at få åbnet op for debatten om EU på en måde så den ikke hænger fast i ja eller nej til EU, men i stedet giver deltagerne mulighed for at forholde sig nuanceret til de politiske muligheder, udfordringer og konflikter i parlamentet.

De andre gæsteforelæsere tæller blandt andre Jan H. Schmidt, chef for Europakommissionens repræsentation i Danmark, Lisbeth Kirk, chefredaktør på den populære netavis EUobserver, og Carsten Grønbech-Jensen, EU-politisk chefrådgiver ved Statsministeriet.

Forelæsningerne er åbne for alle og foregår på Center for Sundhed og Samfund på Øster Farimagsgade i København.

For yderlig læsning.

Seneste nyt fra SF
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her