Genbrug er guld – affald er fremtidens ressourcer

Genbrug er guld – affald er fremtidens ressourcer
Margrete deltager tirsdag ved Dansk Affaldsforenings årlige konference hvor kandidaterne til Europa-Parlamentsvalget skal diskutere ressource- og affaldsstrategi. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter.
Europa har brug for en ressourcestrategi, og Danmark såvel som resten af EU har lang vej endnu før vi kan få udnyttet alle affaldsressourcerne intelligent.

I Danmark er vi desværre alt for gode til at brænde størstedelen (56%) af vores affald af, mens genanvendelsen halter herhjemme.

I andre lande er man meget længere, som fx Tyskland hvor over halvdelen af affaldet genanvendes.

Margrete har over de seneste par år arbejdet intenst for en betydeligt bedre ressourcestrategi i EU. I sit arbejde med EUs 7.

Miljøhandlingsprogram var hun bl.a. med til en udfasning af lossepladser og vigtigst af alt: at genanvendelige materialer ikke forbrændes eller havner på lodspladser.

Men man skal ikke glemme at forebyggelse ligger øverst i affaldshierarkiet.

Derfor handler Margretes aktuelle rapport om at få markant reduceret forbruget af plastikposer så man kommer ressourcespildet til livs tidligt i processen.

For yderlig læsning

/sf.dk /seneste-nyt
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her
 
Nytårsforsæt for 2014: langt færre plastikposer i EU