Globale løsninger på flygtningekrisen

060920160358

Globale løsninger på flygtningekrisen
Mandag den 19. september er en stor EU-delegation i FN til topmøde i New York om flygtningekrisen og er med ved åbningen af FN’s generalforsamling den 20.-23. september.

Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse –og fortsætter
Her deltager rådsformand Donald Tusk, Vicepræsident for Kommissionen Frans Timmermans og EU’s udenrigsrepræsentant, Frederica Mogherini samt flere andre kommissærer med taler, en række møder og medvirken ved debatsessioner.

EP-delegationer, aktører med global rækkevidde
EU er konstant i kontakt med resten af verden. I Europa-Parlamentet opretholder 41 delegationer af MEP’er disse forhold til deres modparter rundt om i verden. (Se Video herunder)

Vi ser både større og flere flygtningestrømme internt i de ramte lande, i deres nærområder,
men også fra land til land i hele verden.

Det sker dels pga. alvorlige konflikter, klimaforandringer og bedre mulighed for mobilitet over større afstande.

Der er absolut ingen tegn på at der kommer færre flygtninge i verden – tværtimod.

Derfor skal der findes brugbare måder at håndtere problemerne på for de samfund som tager imod de nye medborgere regionalt i EU såvel som globalt.

Selvom man kunne ønske sig at EU’s samlede indsats var større og mere målrettet mod flygtninge og at de enkelte medlemslande levede op til de indgåede aftaler, har EU dog taget en række brugbare initiativer gennem de sidste to år.

Men nu må der omsider ordentligt pres på regeringerne – både gennem egentlig lovgivning sammen med Europa-Parlamentet og med aktivitet i de nationale parlamenter. Hvorfor har fx Danmark ikke levet op til sit løfte om at være med til at sende ekspert-hjælp til asylbehandling i Grækenland?

Og hvad sker der i toppen også Socialdemokraterne når de nu vil holde igen med at modtage det lovede antal konventionsflygtninge fra FN’s lejre?

Vi burde tværtimod bidrage til at det antal udvidede drastisk: Det er en af de bedste måder at afværge et sammenbrud for flygtningesituationen i krigszonernes nabolande.

LÆS MERE

For yderlig læsning.

Danmark acceptere at modtage flygtninge fra UNHCR
 
Se seneste nyt fra SF her
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her