Grønt lys til mere liv i europæiske natur- og klimaprojekter

Grønt lys til mere liv i europæiske natur- og klimaprojekter
Europa-Parlamentet har i dag vedtaget lovgivningen LIFE som i de kommende år skal finansiere natur-, miljø- og klimaprojekter i Europa. Skriver SF i sin pressemeddelelse

–og forsætter
Margrete Auken har forhandlet på vegne af De Grønne i parlamentet og glæder sig over dagens beslutning om at fortsætte finansieringen af LIFE.

-LIFE har været en succes siden 1992, og med dagens afstemning vil vi fremover kunne fortsætte med at finansiere mange gode projekter ude i lokalsamfundene.

Det er fantastisk at se at pengene til naturen ikke er blevet ramt af medlemslandenes nedskæringskrav.

Naturen og klimaet er ikke bare en luksus man kun har råd til når alt andet først er betalt og på plads.

Det er en kæmpesejr at vi har fået opbakning også i rådet til den politik, siger Margrete Auken.

LIFE programmet får fra 2014 et klimakapitel og vil fremover også dække projekter til reduktion af drivhusgasudledninger og tilpasning til klimaforandringerne.

-De internationale klimaforhandlinger som lige nu (igen) er ved at kuldsejle i Polen er et skræmmende bevis på at det internationale samfund har meget svært ved at samarbejde om at reducere truslen fra klimaforandringer.

Derfor er dagens beslutning om at styrke klimakampen med flere midler særligt vigtigt og et stærkt eksempel for andre lande på at vi dog i EU tager klimaudfordringerne op og ønsker at gøre det sammen.

For yderlig læsning.

/sf.dk /seneste-nyt
 
Den Grønne gruppe i parlamentet.