Handels-aftalen mellem EU og USA

020920132150

Handels-aftalen mellem EU og USA – anbefalinger fra Europa-Parlamentet
Hele 13 udvalg i Europa-Parlamentet har vedtaget såkaldte ’bemærkninger’ til handelsaftalen mellem EU og USA. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter.
Resultaterne koncentreres i denne uge i Europa-Parlamentets udvalg for international handel.

I juni i Strasbourg kommer den endelige afstemning om parlamentets anbefalinger.

En solid skepsis over for denne handelsaftale har bredt sig i Europa-Parlamentet, og på hvert politikområde sættes der grænser for hvad EU kan gå på kompromis med i forhandlingerne med USA når vi står overfor at skulle harmonisere en stor del af vores lovgivning.

Harmonisering af reguleringen giver god mening i forhold til kendte eksempler fra debatten som fx forskellige godkendelsesprocedurer for sikkerhedsseler i biler som fører til nøjagtigt det samme beskyttelsesniveau.

Men der er også en meget stor mængde produkter i EU og USA, som ikke har de samme standarder eller har samme niveau af forbrugerbeskyttelse.

Harmonisering af regler på disse områder risikerer derfor at sænke standarderne i EU.

Vi har rigeligt af problemer med laveste fællesnævner i forvejen i EU.

I miljøudvalget har vi bl.a. forlangt, at der ikke skal være nogen samarbejdsaftale med USA om GMO, kloning eller på kemikalieområdet.

Ej heller vil vi gå på kompromis med EU’s nye regler om at fremsætte data fra kliniske forsøg på medicinal-området.

I arbejdsmarkedsudvalget er det forlangt at EU ikke kan sige ja til en aftale som forringer arbejdsmarkedsvilkår, og så fremdeles. Så det bliver spændende hvad der er tilbage af aftalen i sidste ende.

Harmoniseringen af regulering i EU og USA bør begrænses til de specifikke områder, hvor EU og USA har samme beskyttelsesniveau.

Først hvis standarderne er de samme kan reguleringen ensrettes.

Og det fremtidige arbejde med standarderne skal også finde en metode som ikke sætter den parlamentariske kontrol og beslutningsmagt ud af spillet.

For yderlig læsning.

Seneste nyt fra SF
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her