Hellig pøbel kultur i propaganda bølge

Hellig pøbel kultur i propaganda bølge
Hellig pøbel-kultur legaliserer en fremmed stats angreb på De Forenede Nationers organisation og materiel.

030820141417

Danmark har ved utallige lejligheder bidraget til fredsbevarende aktioner, rigtig mange steder i kriseområder, overalt i verdenen, herover et foto fra Gaza.

Danske soldater har mistet livet i forbindelse med deres arbejde for De Forenede Nationer (FN/UN).

Det lader til, at man er ganske uanfægtet af disse kendsgerninger, og i stedet har igangsat en massiv propaganda bølge.

020820140952

Jeg mener det er skandaløst, at statsstøttede og stats-priviligerede religiøse foreninger
propaganderer for en fremmed stats ret til at slå mennesker ihjel.

Det er ganske enkelt ikke foreneligt med min tankegang.
Her i landet har vi en veletableret og anerkendte veteran-organisationer for tidligere udstationerede og tjenestegørende under FN, De Blå Baretter.

Vi har deslige et FN-Museum.

030820141446

For yderlig læsning.

“FN MUSEET”
 
De Blå Baretter, Fyn
 
De Blå Baretter Næstved & Omegn
 
Kirkecenteret Apostolsk Kirke, politisk propaganda-organisation