I et halvt år har hun ikke fået en øre fra kommunen, end ikke kontanthjælp!

Når Jobcentret anker en afgørelse, der har gavnet en borger, så er det ikke for at ramme borgeren, ikke for at få pengene tilbage.

Det er for at lære af egne fejl, siger formanden for det ansvarlige udvalg, socialdemokraten Grete Schødts.

En anke skal ikke koste borgeren penge
Skriver Frede Jakobsen på svendborgsnetavis.dk -og fortsætter.

Politikerne i byrådets Arbejdsmarkedsudvalg vil ikke blande sig i Jobcenter-ledelsens måde at køre forretningen på.

Derfor vil politikerne ikke gribe ind og kræve, at Jobcentret trækker en anke over en afgørelse i Beskæftigelsesankenævnet tilbage.

En afgørelse, som pålagde kommunen at genoptage udbetaling af sygedagpenge til en borger.

Det fastslår formanden for udvalget, socialdemokraten Grete Schødts.
Men hun slår samtidig fast, at sådan en anke ikke skal komme borgeren til skade.

Jobcentret vil ikke, hvis det får medhold i anken, kræve sygedagpengene tilbage fra borgeren.

Jobcentret anker kun for at lære af egne fejl, siger hun.
Den 50-årige Mai-Britt Nikolajsen fik for nylig medhold i Beskæftigelsesankenævnet i en klage over Svendborg Kommunes Jobcenter.

Beskæftigelsesankenævnet afgjorde, at det var forkert, da Jobcentret i maj i år stoppede for flere sygedagpenge til hende.

Kommunen blev pålagt at efterbetale hende og i øvrigt genoptage udbetalingen af sygedagpenge til Mai-Britt Nikolajsen, som i et halvt år ikke fik en øre fra kommunen, end ikke kontanthjælp.

Reference
Hjemmesiden, //svendborgsnetavis.dk/SvendborgNetAvis

For yderlig læsning

Læs-også-Ny-danmarksrekord-på-jobnet.dk
 
Se-Jeg-elsker-Liberal-Alliance