Ingen konfliktdiamanter på Grønland

Når isen smelter i Grønland, kommer ædelstenene frem.
Desværre har Grønland indtil nu haft svært ved at sælge sine diamanter.

Det bliver der gjort noget ved nu. Skriver SF i sin pressemeddelelsen

–og forsætter
Op mod 15 pct. af verdens diamanter var i 1990’erne konfliktdiamanter fra bl.a. de horrible borgerkrige i Liberia og Sierra Leone.

Det drejede sig om beløb på over 1 mia. euro.
Fra 2000 og frem arbejdede FN derfor for en certificeringsordning der skulle garantere diamanternes oprindelse så ingen bloddiamanter endte hos forbrugerne.

Kimberley-processen er resultatet af den forhandling, og EU er medunderskriver sammen med i alt 54 lande.

Uheldigvis for Grønland er det ikke et land, og eftersom Grønland i 1985 trak sig ud af EU, har det været meget svært indtil nu at sælge diamanter uden Kimberley-certificering.

Ved hjælp af en særlovgivning får Grønland nu lov til at certificere sine diamanter igennem EU.

Ethvert land eller område der vil støtte Kimberley-processen, skal bydes velkommen, og derfor er det da også godt at se EU være villige til at hjælpe.

For yderlig læsning

The World Diamond Council
 
/sf.dk /seneste-nyt
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her