Intolerance i Europa – før og nu


Intolerance i Europa – før og nu
Et nyt undervisningsmateriale til grundskolen sætter fokus på antisemitisme og andre former for intolerance i Europa og i det danske samfund.

I Intolerance i Europa – før og nu relateres jødernes kamp imod antisemitisme til fortidige såvel som nutidige problematikker vedrørende fordomme og forskellighed.

Materialet giver lærere og elever en indgang til at beskæftige sig med, hvordan mennesker har opfattet og behandlet hinanden gennem tiden.

Målgruppe og fag
Undervisningsmaterialet henvender sig til grundskolens 7.-9. klassetrin og kan benyttes i fag som his­torie, samfundsfag, dansk eller kristendom. Desuden er det oplagt at anvende på tværs af fagene og i forbindelse med projektopgaven i 9. klasse.

Indhold
Intolerance i Europa – før og nu – består af tre undervisningshæfter, en ordliste og en udførlig lærervejledning.  Materialets hæfte 1 undersøger antisemi­tismens rødder og jødernes historie i Europa frem til 1945. Hæfte 2 fokuserer på tiden efter Holocaust og sætter antisemitisme i et nutidigt pers­pektiv, mens hæfte 3 vender blikket mod emner som forskellighed og fordomme, racisme og ytringsfrihed i det danske samfund i dag.

Baggrund og formål
Den jødiske historie er præget af kampen for at blive accepteret i forskellige samfund rundt om i Europa. Det er en historie om integration, tolerance og fredelig sameksistens, men også om fordomme, forfølgelse – og folkedrab. Det er en særlig jødisk historie, men også en mere generel fortælling om forskellige samfunds syn på og behandling af minoriteter. Ikke kun jøder er blevet og bliver til stadighed mødt med fordomme. Fordomme der kan udvikle sig og få alvorlige konsekvenser.

Derfor søger Intolerance i Europa – før og nu – at ruste skoleelever i Danmark til at bekæmpe fordomme og forskelsbehandling. Med sit fokus på historiske såvel som nutidige problemstillinger og på situationer, som de unge konfronteres med i deres hverdag, giver materialet de unge en baggrund for at forstå, hvordan fordomme opstår og udvikler sig.

Europæisk samarbejde
Undervisningsmaterialet er resultatet af et fælleseuropæisk samarbejde og udgives i en række europæiske lande.

Den danske version er udarbejdet af DIIS, Afdeling for Holocaust- og Folkedrabsstudier i samarbejde med Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE), Anne Frank Huset i Holland samt eksperter fra seks øvrige lande: Holland, Kroatien, Litauen, Polen, Tyskland og Ukraine.

For hvert land er undervisningsmaterialet blevet tilpasset den nationale kontekst, hvad angår sprog, eksempler, undervisningstradition osv. Den danske version af undervisningsmaterialet er udviklet med støtte fra Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration samt Undervisningsministeriet.

Reference
Hjemmesiden //folkedrab.dk /sw64804.