Kampen for ID-kort på byggepladserne


Kampen for ID-kort på byggepladserne

Vi har vundet kampen for ID-kort på byggepladserne

Enhedslisten og regeringen lancerer i dag et nyt og vigtigt våben i kampen mod social dumping, nemlig det såkaldte sikkerhedskort på byggepladser. Skriver Enhedslisten i sin pressemeddelelse

-og fortsætter
Kortet skal gøre det synligt for enhver, hvem der arbejder på en given byggeplads og for hvilke firmaer.

Klare forhold skal gøre kål på fusk
I dag er det ofte uklart, hvem der går på byggepladserne. Myndighederne har svært ved at kontrollere, om arbejdsforholdene er i orden, eller om der er tale om illegal eller underbetalt arbejdskraft.

Denne uklarhed giver fuskerfirmaer frit spil og er en af grundene til, at social dumping er et stort problem i Danmark.

Det er udbredt, at arbejdsgivere importerer underbetalt arbejdskraft til at presse lønnen i Danmark og fortrænger lønmodtagere med overenskomst. Det vil sikkerhedskortet bidrage til at undgå.

Flere års kamp bærer frugt
Fagbevægelsen har efterspurgt sikkerhedskortet længe, og i Enhedslisten har vi kæmpet for at få dem indført i flere år. Derfor havde vi selv fremsat et beslutningsforslag, som skulle have været behandlet i Folketinget i dag.

Det blev aldrig aktuelt – for det lykkedes at få regeringen med på ideen inden.

Vi er ikke i mål endnu. Vi ville gerne have gjort kortet stærkere ved at knytte et krav om mindst én dags sikkerhedsuddannelse til kortet, og vi vil gerne udbrede det til flere brancher. Og vi mangler stadig arbejdsklausuler, kædeansvar og hårdere straffe til virksomheder, der bryder reglerne.

Derfor er aftalen så god en nyhed
Men i dag har vi, sammen med regeringen, taget ét vigtigt skridt for at komme social dumping og dårligt arbejdsmiljø til livs.

Samtidig har vi vist, at der stadig er forskel på rød og blå i dansk politik.

Begge dele giver mig håb om, at dagens aftale bliver den første af mange gode aftaler mellem regeringen, SF og Enhedslisten. Så vi kan komme endnu længere i kampen mod social dumping og for ordentlige arbejdsforhold.

Med venlig hilsen,
Finn Sørensen, ordfører for social dumping
110120121547

For yderlig læsning.
hjemmesiden /enhedslisten.dk