Kernekraftværker udleder højradioaktivt forurenet vand

Ca. 3.000 tons er der tale om, fra Atomkraftværket Fukushima to.
Der ligger yderlig omkring 100.000 tons livsfarligt højradioaktivt forurenet vand ved Fukushima et.

De to atomkraftværk-anlæg Fukushima et og to, ligger tolv kilometer fra hinanden og hidtil har medieopmærksomheden været rettet mod Fukushima et, som nu har tre nedsmeltet reaktore.

Man frygter, i lyset af den forestående regntid, at katastrofen fortsat kan udvikler sig.

Sammen med de millioner af liter vand, som er brugt i atomkraftværket, til køling af reaktorene, i ruinerne af bygningerne, så har også kraftige regnskyl, ledsaget af en tyfon, fået det højradioaktivt forurenet vand til at stige, til et niveau hvor man slet ikke har nogle muligheder for at opbevare det længere.

Atomkraftværket Fukushima to, er opført i 1982. og har fire vandkølet reaktorer. Skriver TT.com

For yderlig læsning

Japan trækker grøn te fra markedet som følge af atomkatastrofen
 
Anders Samuelsen fra Liberal Alliance, foreslår, at Danmark skal have sit første atomkraftværk inden 2020.
 
»Jeg beklager voldsomt, at der var nogle venstrefløjsaktivister, der i 60′erne og 70′erne på et usagligt grundlag førte en kampagne, der gjorde, at vi i Danmark sagde nej til a-kraft.
Hvis vi havde haft a-kraft, havde vi haft en billig elforsyning«, siger Dansk Folkepartis energiordfører Per Dalgaard, den 17. feb. 2010. politiken.dk Læs det HER