Klimasejr med markant udfasning af F-gasser i EU

020920132150
Klimasejr med markant udfasning af F-gasser i EU
Europa-Parlamentet har med et stort flertal vedtaget ny EU-lovgivning om at reducere de klimaskadelige F-gasser (blandt andet HFC-gasser) med 79 pct.

De gasser er op til 23.000 gange værre for klimaet end CO2. Margrete Auken, medlem af parlamentets miljøudvalg, er tilfreds med dagens resultat. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter
“Dagens afstemning er den største sejr vi har hevet hjem på klimaområdet i denne valgperiode, og det er De Grønne, her særligt min kollega Bas Eickhout, der har fået den i hus.

Der skal ikke herske tvivl om at vi gerne ville have forbudt de farlige HFC-gasser i EU, men det batter trods alt med denne kraftige reduktion siger Margrete Auken.

Aftalen er kommet i hus efter lange forhandlinger med EU-landene i ministerrådet hvor særligt Danmark har kæmpet på for ambitiøse målsætninger.

Danmark har nemlig for længst tvunget en skrap udfasning af F-gasserne igennem og har derfor stor interesse i at få hele EU med.

-I Danmark tog vi fat på problemet allerede i 90erne mens indsatsen hidtil har haltet i resten af EU.
Det har betydet at mange danske virksomheder har bragt sig i førerposition med udvikling af klimavenlige alternativer.

Dette er endnu et tydeligt eksempel på at der er fremtidssikrede arbejdspladser i at være ambitiøs på klimaområdet, siger Margrete Auken.

For yderlig læsning

/sf.dk /seneste-nyt

Se den Grønne gruppe i parlamentet her

EUs største klimasejr i denne omgang formentlig i hus