Kommissionen begår endnu en energipolitisk brøler

020920132150
Kommissionen begår endnu en energipolitisk brøler
Europa-Kommissionen fremlægger i dag et nyt udspil som skal gøre EU 30 pct. mere energieffektivt i 2030. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter
Margrete Auken, medlem af Europa-Parlamentets miljøudvalg, er skuffet over forslagets mangel på ambition.

“Det kunne være så godt, men det er faktisk skidt at Barroso-Kommissionen endnu en gang bekender kulsort kulør.

Ambitionen i det udspil der nu er på bordet er markant ringere end hvad vi hidtil har set på energi- og klimaområdet.

Det er et i enhver henseende uansvarligt tilbageskridt” siger Margrete Auken.

Europa-Kommissionens forslag lægger op til at EU i 2030 skal opnå energibesparelser på 30 pct., hvilet svarer til en årlig energibesparelse på under 1 pct.

For årene indtil 2020 har EU-landene dog forpligtet sig til 2 pct. om året.

Kommissionens egne beregninger havde da også peget på at en målsætning på 35 pct. ville være den mest effektive løsning for EU som helhed.

”Det er helt håbløst at komme med en så slatten målsætning ikke bare af hensyn til klimatruslen, men også af hensyn til energiforsyningssikkerheden.

År for år bliver vi mere energiafhængige af udlandet, herunder Rusland.

Hvis EU skal føre en seriøs klimapolitik og samtidig gøre os uafhængige af fossil energi udefra, skal der tages anderledes fat om problemerne.

I parlamentet foreslog vi i februar et bindende mål på 40 pct. for energieffektivisering, som er det mindste vi bør gøre,” siger Margrete Auken.

Dagens forslag er samtidig et af de sidste fra Barroso-Kommissionen som træder tilbage ved udgangen af oktober.

Sikke en nedslående exit!
Jean-Claude Juncker har allerede lovet at han som kommende Kommissionsformand vil have et minimumsmål for energibesparelser på 30 pct.

”Det kan ikke gå hurtigt nok med at få Barroso og hans jammerlige hold ud af vagten så vi andre kan få lov til at tage os af vor fælles fremtid.

Jean-Claude Juncker har lovet at han som kommissionsformand vil styrke ambitionsniveauet for energieffektivitet, men selv med ham ved roret er der endnu lang vej inden EU kan gør sig uafhængig af udlandet – og vi trygt kan se vores børnebørn i øjnene. Det er træls,” siger Margrete Auken.

For yderlig læsning.

Se seneste nyt fra SF
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her