Kommissionen fremlægger visionen for europæisk Energiunionen

020920132150

Kommissionen fremlægger visionen for europæisk Energiunionen
Onsdag d. 25. præsenterer EU-Kommissionen sin vision for en fælles Europæisk Energiunion. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætte
Energiunionen skal sikre én samlet politik for både eksisterende og ny EU-lovgivning med betydning for EU’s energisystem, marked, industri og klimapolitik.

Ideen om en energiunion kommer oprindeligt fra De Grønne (2007).
Men i de foreløbige lækkede udkast og meldinger fra Kommissionen, ser det ud til at Junkers Energiunion har mere fokus på det indre marked end på klimapolitikken.

Og så ved vi at medlemsstater som fx. Polen og Storbritannien bruger den aktuelle forsyningssikkerhedssituation – og ikke mindst krisen i Ukraine – til at fremme både skiffergas og atomkraft inden for EU.

Det holder simpelthen ikke, hverken for klimaet eller økonomien!

Selv hvis alle fossile reserver i EU blev fuldt udnyttet, ville de ikke kunne dække vores energibehov.

Europas energisystem er kendetegnet af lokale succeser hvor f.eks. det integrerede el-marked i Norden gør det muligt at udveksle vedvarende energi mellem de nordiske lande.

Men der mangler transmissionslinjer til resten af Europa, hvilket betyder at selvom vi har succes med at producere rigeligt vedvarende energi, er det et problem at komme af med den.

Hvis vi virkelig vil styrke EU’s forsyningssikkerhed, skabe grønne job og puste liv i EU’s økonomi – samtidig med at vi gør vores for at hindre klimaforandringerne – er det vigtigt at vi ikke bare får en energiunion, men en grøn energiunion baseret på vedvarende energi og energieffektivitet.

Kun sådan vil den være en fremtidssikret løsning på EU’s mange kriser.
Hvis EU bliver en grøn leder globalt, kan eksporten øges med 25 mia. euro om året og energibesparelserne i år 2050 være oppe på 350 mia. euro årligt.

For yderlig læsning.

Seneste nyt fra SF
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her