Kommissionens skæve start skal vendes


Kommissionens skæve start skal vendes
I EU har man ikke som sådan et regeringsgrundlag at arbejde ud fra, men Kommissionen fremlægger hvert år et arbejdsprogram målsætninger for det kommende år. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter
Onsdag d. 16. september kommer parlamentet med sine anbefalinger til hvad Kommissionen skal prioritere tage fat på 2016.

I 2015 har Kommissionen skåret kraftigt i lovgivningsarbejdet hvilket umiddelbart ser pænt ud – ‘forenkling’ synes positivt.

Men den demokratiske indflydelse som sker gennem Parlamentets og Rådets – regeringernes – lovarbejde er stærkt reduceret af Juncker-Kommissionen som gerne vil please de store gammeldags industrier i f.eks. Business Europa.

Det kan Kommissionen gøre ved at lade være med at fremsætte de nødvendige forslag.

Det er en skræmmende udvikling som også Rådet begynder at mærke.

Kommissionen har derudover videreført den økonomiske politik fra før krisen uden rigtigt at anerkende hvad Europa har brug for.

Den Grønne Gruppe opfordrer derfor Kommissionen til i 2016 at sætte bæredygtighed i centrum når det gælder at sikre vores økonomi fremover.

Næste år vil vi gerne se en hurtig implementering af EU’s 7. miljøprogram, et samlet forslag til at implementere EU’s 2030-klima-mål, en evaluering af energieffektivitetslovgivningen og en styrkelse af produktlovgivningen som en del af en seriøs ny cirkulær økonomi-pakke.

For yderlig læsning

Seneste nyt fra SF
 
Du kan finde den Grønne gruppe i parlamentet her