Konference om bæredygtigt landbrug

Konference om bæredygtigt landbrug
Onsdag den 4. marts er Margrete medvært ved en konference om fremtidens landbrug.

Konferencen er arrangeret i samarbejde med De Europæiske Socialdemokrater og Det Økologiske Råd. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætte.
På konferencen præsenteres det nye studie Fremtidens Landbrug som er lavet i samarbejde mellem Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Det Økologiske Råd.

På baggrund af geografiske data helt ned på markniveau fremsættes forskellige scenarier for hvordan landbruget kan udvikle sig til et bæredygtigt erhverv frem mod 2030 og 2050, og hvordan der kan prioriteres mellem hensyn til natur- miljø- vækst og lokal udvikling.

Implementeringen af EU’s nye landbrugsreform (2015-2020) er netop begyndt, men overvejelserne omkring EU’s landbrug efter 2020 er også godt i gang både i Kommissionen og i EU-parlamentet.

Det står klart at forsøget på at gøre landbrugsstøtten grønnere på visse punkter har slået fejl, og det er Den Grønne Gruppes synspunkt at den nye landbrugsreform fuldstændigt forpassede muligheden for at styre landbruget i EU i en bæredygtig retning.

Med den nye landbrugsreform kan medlemsstaterne vælge at flytte 10-25% af støttekronerne fra den direkte hektarstøtte over til mere målrettede formål i landdistriktsprogrammet.

På denne måde har bl.a. Danmark gjort landbrugsstøtten en smule grønnere.

Men medlemsstaterne kan desværre også vælge at flytte pengene den anden vej hvilket har medført at de fleste medlemsstater har flyttet støttekroner fra de strategiske grønne indsatser til ren hektarstøtte.

Den nye landbrugsreform bidrager heller ikke til bekæmpelse af antibiotikaresistens.

Samtidig indeholder den stadig den tarvelige eksportstøtteordning som undergraver udviklingslandenes økonomier.

Der er altså rigelig plads til forbedring.
På konferencen deltager blandt andet EU’s landbrugskommissær Phil Hogan, Det Europæiske Miljøagentur (EEB), det økologiske landbrug (IFOAM), det konventionelle landbrug (NFU), miljøorganisationer og forbrugerorganisationer.

For yderlig læsning.

Seneste nyt fra SF her
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her