Konsekvens om menneskerettigheder efterlyses

EU skal have en konsekvent linje i forhold til medlemslande, der er på kant med menneskerettighederne.

Sådan lød det fra Emilie på Amnestys årsmøde i Nyborg.

Skriver SF i sin pressemeddelelse -Og fortsætter
Et skarpt fokus på menneskerettigheder er ikke kun nødvendigt, når nye lande skal optages i EU.

Det er mindst lige så afgørende, når det drejer sig om lande, der allerede er optaget i Unionen. Det var et af hovedbudskaberne, da Emilie talte på Amnestys årsmøde i Nyborg i lørdags.

Emilie pointerede, at det er vigtigt, at EU er manøvredygtigt i forhold til at sanktionere medlemslande, der ikke formår at leve op til EU’s værdier – herunder menneskerettighederne.

Det har vist sig tydeligt i forbindelse med EU’s reaktion på den ungarske præsident Viktor Orbans stærkt kritisable sammenblanding af interesser i forvaltningen af den ungarske administration.

Lissabontraktatens artikel 7 skal effektivt tages i brug, når et medlemsland er på tynd is.

Artiklen giver mulighed for i sidste instans at fratage et medlemsland visse rettigheder – herunder dets stemmerettigheder i Rådet.

En sådan manøvredygtighed kræver en stor ansvarlighed fra de europæiske politikere.

Det har været skammeligt at se, hvordan andre europæiske konservative har valgt at holde hånden over den ungarske præsident, som også er næstformand i det europæiske konservative parti, EPP.

Hvis EU skal bestå, som det var, og er, hensigten, så er det nødvendigt, at europæiske politikere – både på højre- og venstrefløjen – sætter EU’s integritet over egne snævre partipolitiske interesser, lød det fra Emilie, der desuden adresserede menneskerettighedsproblematikker i forhold til EU’s udenrigspolitik.

For yderlig læsning.

Se mere om Amnesty International her
 
sf.dk/seneste-nyt