Konstituering i Parlamentet


Konstituering i Parlamentet
I Europa-Parlamentet er det politiske arbejde sat I bero en stund.

Netop nu handler det nemlig om at konstituere de politiske grupper og fordele udvalg og delegationer mellem de 751 medlemmer. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter
Det er en lang og kompliceret proces, og endnu forhandles der stadig med mange af de nye medlemmer og nationale delegationer som ikke har besluttet sig for hvilken politisk gruppe de vil og kan komme med i.

Som forventet endte de kristenkonservative EPP som Parlamentets største gruppe, mens socialdemokraterne i S&D blev nummer to.

Herefter ligger i øjeblikket fem mindre grupper der alle har mellem 45 og 60 medlemmer.

Det er foruden SF’s De Grønne og de liberale i ALDE, de EU-skeptiske konservative i ECR, den skeptiske venstrefløj i GUE og den meget blandede gruppe EFD hvoraf mange vil helt ud af EU.

Som i forrige mandatperiode tegner De Grønne til at blive en lille men stærk gruppe med stor sammenhængskraft og fælles politik.

Det endelige puslespil ventes færdigt i slutningen af juni.
Samtidig er medlemslandene stærkt optaget af at fordele topposterne i Kommissionen og Rådet.

Her er det værd at bemærke at der i øjeblikket foregår en institutionel kamp mellem de direkte folkevalgte i Parlamentet og medlemslandene.

I Danmark har den debat ikke fyldt meget men det gør den ikke mindre interessant.

Europa-Parlamentet insisterer på at følge Lissabon-traktaten der klart siger, at udvælgelsen af kommissionsformanden skal ske under hensynstagen til EP-valget.

Derfor presser Parlamentet på for at give valgets vindere, de konservative i EPP, mulighed for at fremsætte Jean-Claude Juncker som kandidat.

Det bliver meget spændende at følge hvordan det ender.

For yderlig læsning.

Seneste nyt fra SF
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her