Krisehjælp til Tunesiens betrængte økonomi

060920160358
280220161653

Krisehjælp til Tunesiens betrængte økonomi
Ifølge associeringsaftalen mellem EU og Tunesien, har EU ikke opkrævet told på importen af tunesiske færdigvarer siden 2008, men har fastholdt kvoter på en del frugter, grøntsager og olivenolie. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse
–og fortsætter

Ingen gavebod
En associeringsaftale er en aftale om gensidigt samarbejde, især om et økonomisk samarbejde mellem EU og en anden stat, – men deri indgår der forpligtelser.

Vægten ligger her på overholdelse af menneskerettighederne, de grundlæggende frihedsrettigheder, respekt for retsstatsprincippet, demokrati samt på resolutioner vedtaget af FN’s Sikkerhedsråd.

Barcelona-proces
Baggrunden er den såkaldte Barcelona-proces, en lang række aftale som ligger i forlængelse af hinanden, og som blev indledt med EF-aftalen, med Republikken Tunesien i 1998.

I år 2000. tilsluttede Marokko og Staten Israel sig – og flere kom til i de årene derefter.

Det kan du læse mere om HER

Krisehjælp til Tunesien
EU ønsker nu at styrke den tunesiske økonomi, som er presset på grund af vigende turisme,
som en følge af indre uroligheder.

Derfor har man vedtaget en tillægsaftale der indebærer yderligere import af 35.000 tons olivenolie om året (70.000 tons i alt) der kan indføres toldfrit i EU, i 2016/17.

Afstemning
Aftalen blev vedtaget med 475 stemmer for og 126, imod, – 35 stemte hverken for eller imod.

Arabisk forår
Tunesien er kommet langt siden det arabiske forår, som et af de få lande i middelhavsområdet og er inde i et procesforløb mod demokratiske tilstande, respekt for menneskerettigheder, herunder retssikkerhed for befolkningen.

Økonomisk krise
Tunesere er ramt hårdt af den økonomisk krise, og har høj arbejdsløshed blandt unge og veluddannede mennesker. Derfor, det er afgørende, at EU viser solidaritet med det tunesiske folk. Var ordførens argument for forslaget.

Ordfører på forslaget
Marielle de Sarnez (ALDE, FR), var ordfører på forslaget i debatten forud for afstemningen, som altså førte til, at det blev vedtaget af et stort flertal.

ALDE-Gruppen i parlamentet
I gruppen/partiet, “Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa i Europa-Parlamentet” – er de danske partier, “Det Radikale Venstre” og “Venstre” – repræsenteret.

Det kan du læse mere om HER

Aftalens passus
Dog har man i aftalen med Tunesien iført en passus, et krav om en midtvejsevaluering af virkningerne, af tilladelsen til øget toldfri import, og en opdatering af den, hvis det viser sig, at det skader EU-producenterne af olivenolie, samt vil man sikre, at det toldfrie produkt er transporteret direkte fra Tunesien.

EU-Kommissionen afviste muligheden for at “overveje” en udvidelse af aftalen, ud over de to år på nuværende tidspunkt.

EU importerede i alt 145,200 tons tunesisk olivenolie i 2014/2015, deraf 56.700 ton toldfrit.

Det kan du læse mere om HER

Reference
Pressemeddelelse af Margrete Auken
Hjemmesiden for, /eur-lex.europa.eu
Hjemmesiden for, ALDE-Gruppen i parlamentet
Hjemmesiden /europarl.europa.eu/news/da/news-room

For yderlig læsning.

Alliancen af ​​Liberale og Demokrater for Europa i Europa-Parlamentet
 
Barcelona-erklæringen og Euro-Middelhavspartnerskabet
 
RESUMÉ: Associeringsaftaler mellem EU og Middelhavslandene
 
EU ønsker at hjælpe Tunesien, og vil beskytte EU-producenter