Kritisk indspark til USA handelsaftale

Kritisk indspark til USA handelsaftale
Parlamentet kritiserer Kommissionen for manglende åbenhed i Transatlantisk handelsaftale. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter
Tirsdag 14. april stemmer Parlamentets miljøudvalg og torsdag 16. april stemmer Parlamentets udvalg for konstitutionelle anliggender om to henstillinger til Kommissionen.

Grunden er først og fremmest at den siden påbegyndelsen af forhandlingerne med USA om en transatlantisk handelsaftale har spillet med ekstremt lukkede kort.

Kommissionen har forsøgt at berolige Parlamentet og ikke mindst EU’s borgere med løfter om at de europæiske standarder på fx fødevareområdet ikke vil blive sænket i en tilpasning til amerikanske normer.

Det stiller ikke Parlamentet tilfreds.
Reelle bekymringer for ændrede og uhensigtsmæssige produktstandarder blandt befolkninger på begge sider af Atlanten høres tydeligere og tydeligere i debatten.

Derudover vækker det kun større bekymring at Kommissionen ikke vil give større åbenhed om så vigtig en aftale.

Og realiteten bag løfterne om de mange job som en sådan aftale vil skabe anfægtes af stadigt flere beregninger.

Faktisk kan vi i EU risikere at arbejdspladser flytter til USA som direkte følge af en aftale.

Miljøudvalget kritiserer ISDS (den særlige voldgifts-system som knyttes til TTIP) fordi et retssystem af den art kan underminere parternes demokratiske ret til at vedtage bestemmelser om folkesundhed, fødevaresikkerhed og miljø.

Den europæiske ombudsmand, Emily O’Reilly udtalte 6. januar 2015 en række kritikpunkter om at Kommissionen bør øge legitimiteten og gennemsigtigheden i forhandlingerne.

Kommissionen skal overholde regler om offentlig adgang til dokumenter.

Udvalget for konstitutionelle anliggender opfordrer Kommissionen til at lytte til ombudsmandens kritik og lægge alle relevante dokumenter ud på sin hjemmeside.

Kommissionen skal altså sikre en mere afbalanceret og gennemsigtig offentlig deltagelse i de fortsatte forhandlinger.

LÆS MERE HER – //europarl.europa.eu

For yderlig læsning

Seneste nyt fra SF
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her