Kurt: Er du medlem af en A-kasse og en fagforening… ???


Kurt: Er du medlem af en A-kasse og en fagforening… ???

Nu må forbundene under LO altså vågne op….
Skriver Kurt Christiansen i sin note på Facebook den 18. september 2011

-Og fortsætter
Vi har en arbejdsløshedsforsikring kære venner, det er at sidestille med en FORSIKRING.

Der indbetaler vi troligt, det fulde A-kasse kontingent, men dækningen er HALVERET ved et “statsautoriseret” tyveri, begået af VKO.

Altså må præmien også halveres, ellers giver det ingen mening.
Hvad nu hvis det var din bilforsikring, der stadig opkrævede samme præmie, men iøvrigt kun betalte det halve i erstatning, ville du synes det var i orden….Nej vel…

Hvordan kan det så være i orden, med fuldt A-kasse kontingent, contra halv dækning?…
Vi betaler også til en fagforening, for at de skal varetage vores interesser.

Er det “vores” interesse, at det samlede indbetalte efterlønsbidrag,
skal stjæles lige op af lommerne på os???

Det samlede indbetalte beløb, er væsentligt større, end de “småpenge”
der har været tale om, at udbetale hvis ordningen afskaffes.

Det må være forbundenes opgave, at føre den sag helt til ende, om nødvendigt for domstolene….

HVIS A-kasserne og forbundene vælger den nemme løsning, nemlig at foretage sig ingenting.
Så må konsekvensen være, at man melder sig ud af fagforeningen, og kun står i A-kassen (forsikringen) Og så må der rejses krav om, at kontingentet til A-kassen iøvrigt halveres p.g.a. den halverede dækning.

Så kære LO vågn op, og da i ikke var vågne igår, da VKO+R stjal med arme og ben,
så er det NU der skal handling til….

Med venlig hilsen
En lønmodtager…
Reference
Kurt Christiansen’s note på Facebook.

For yderlig læsning

DF-Bio-Efterløn