Lad dig ikke lokke med, Kirsten Brosbøl

020920132150
Lad dig ikke lokke med, Kirsten Brosbøl
Efter et møde med sine europæiske kolleger slog den danske miljøminister Kirsten Brosbøl i går fast at hun er med på Europa-Kommissionens GMO-bus om at tillade hvert europæisk land at forbyde GMO. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter
Margrete Auken, stedfortræder i Europa-Parlamentets miljøudvalg og landbrugsudvalg, mener at ministeren burde have været klarere i sine udmeldinger.

Genmodificerede afgrøder vokser altså ikke kun til landegrænsen. Derfor er det essentielt at den danske miljøminister fortsætter den hidtidige danske kamp for at forbyde GMO i hele Europa og ikke blot lade det være op til EU-landene at tage sig af GMO-problemet, siger Margrete Auken.

Kommissionen har på trods af et markant flertal blandt borgerne, de europæiske folkevalgte i parlamentet og også blandt de europæiske regeringer valgt ikke at forbyde dyrkningen af en ny GMO-majs.

Nu fralægger Kommissionen sig så ansvaret ved at skubbe beslutningerne over på de enkelte EU-landene.

Forslaget om at renationalisere disse beslutninger kan vise sig at blive en trojansk hest for GMO over hele Europa.

Nogle lande har nemlig ret lempelige godkendelsesprocedurer for GMO. Vi bør derfor tværtimod stramme godkendelsesprocessen op så agroindustrien, tit med Kommisionens velsignelse, ikke længere kan presse sin skadelige GMO ud på de europæiske marker.

Jeg håber at Danmark går allerforrest i denne kamp, siger Margrete Auken.

For yderlig læsning

/sf.dk /seneste-nyt
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her
 
De Grønne truer med mistillidsvotum
 
Lobbyister forsøger at snige GMO ind af bagvejen