Lang kø af nye gode trafikforslag

Pressemeddelelse modtaget den 26-09-2013 kl. 10:11

Lang kø af nye gode trafikforslag
Radikale Venstre 26-sep-2013
Trængselskommissionens rapport er spækket med gode forslag til, hvordan vi på kort og langt sigt kan nedbringe trængslen i hovedstadsområdet.

Radikale Venstres transportordfører hilser rapporten velkommen, og glæder sig til at gå i brechen for mere cyklisme og bedre kollektiv transport i hovedstadsområdet.

Trængslen i og omkring København udgør en stor udfordring.
Mange tusinde mennesker har hver dag behov for at komme hurtigt og sikkert frem og tilbage mellem skole, arbejde, indkøb og fritidsinteresser.

Med en befolkningstilvækst i hovedstadsområdet på mere end 100.000 mennesker de kommende 10-15 år vil et allerede udfordret transportsystem få det endnu sværere i fremtiden – hvis ikke vi gør noget.

“Kommissionen har arbejdet seriøst med en lang række forslag, til hvordan vi mindsker trængslen i hovedstadsområdet.

Jeg er glad for, at vi med kommissio­nens rapport både får sat beregninger og samfundsøkonomi på en række store langsigtede anlægsforslag og samtidig får en masse konkrete forslag til, hvordan vi nedbringer trængslen her og nu,” siger Andreas Steenberg, Radikale Venstres transportordfører.

Blandt forslagene, der kan medvirke til at nedbringe trængslen på kort sigt, hæfter Andreas Steenberg sig især ved kommissionens markante fokus på en målrettet og ambitiøs udvikling af cyklismen i hovedstadsområdet.

Samtidig byder han forslagene om busbaner, bedre koordinering af trafiklys samt oprettelsen af ét selskab for kollektiv trafik i hovedstaden velkommen.

“Kommissionens forslag viser, at vi kan få meget mere for penge ved at samarbejde og koordinere bedre omkring den infrastruktur, vi allerede har. Radikale Venstre tror på, at der er rigtigt meget at hente her.

I de kommende forhandlinger vil jeg have fokus på at fremme forslag om netop cyklisme, busbaner og en bedre koordinering af den kollektive trafik,” siger Andreas Steenberg.

Rapporten indeholder også forslag til, hvordan trængslen effektivt kan nedbringes på sigt.

Et af disse forslag handler om roadpricing, hvor kommissionen vil lave storskalaforsøg.
Radikale Venstre er tilhængere af roadpricing, fordi det er en smartere måde at beskatter biler på – både ud fra et miljø- og trafikmæssigt synspunkt.

“Både Trængselskommissionen og Vismændene er nået frem til, at der er et stort potentiale i at omlægge bilbeskatningen til roadpricing.

Det glæder mig, fordi det er langt mere moderne og grønt at beskatte brugen af bilen end købet af den.

Derfor ser vi gerne roadpricing frem for registreringsafgift,” siger Andreas Steenberg.

Der dog er betænkelig ved, om omkostninger og risici ved at indføre roadpricing på nuværende tidspunkt står mål med fordele:

“Erfaringerne fra IC4 og rejsekortet viser, at omkostninger og risici ved at udvikle vores egne tekniske løsninger kan være meget store.

Jeg mener ikke teknologien er til roadpricing lige nu.
Men jeg mener bestemt, at det skal indgå i vores overvejelser om den langsigtede nedbringelse af trængsel i hovedstadsområdet. Roadpricing er fremtiden.”

For yderlig læsning.
//radikale.dk