Lene Espersens mange ansigter


Lene Espersens mange ansigter
Vor fagre udenrigsminister har formået at udvikle sig fra forsigtigpeter til superrevolutionær på under ti dage i spørgsmålet om, hvordan Danmark skal forholde sig til udviklingen i Ægypten.

Eller også siger hun en ting til Folketinget og noget andet til pressen.
Således sagde Udenrigsminister Lene Espersen i Folketinget i svar 02-02-2011 på forespørgsel fra Holger K. Nielsen om situationen i Ægypten:

“Jeg vil sige til hr. Holger K. Nielsen, at jeg bestemt mener, at vi skal bakke op om demonstranternes ønske om demokratiske reformer – reformer, der skal føre til, at der kan være et fair og et frit valg.

Men jeg er uenig med hr. Holger K. Nielsen i, at det er den vestlige verden og USA, der skal gå foran og bestemme, hvem det er, der skal have magten i Egypten.

Derfor har vi også haft den holdning til det, at det er noget, den egyptiske befolkning selv må få lov at bestemme.

Det mener jeg er den klogeste tilgang til det.

SF har som vel det eneste parti i Folketinget så en anden holdning til det og mener, at vi nærmest skal gå ud at sige, ikke alene hvem der skal gå af, men måske også hvem der skal komme til.”

Men ni dage senere sagde Lene Espersen… Skriver Nutcracker på NetAvisen P77

Reference
NetAvisen_P77.dk/lene-espersens-mange-ansigter

For yderlig læsning

Du kan læse mere på ://p77.dk/bagside-a-opinion