Liberal Alliance udfordres til skattedebat

 
Liberal Alliance har ved flere lejligheder ført sig frem med store armbevægelser og små kendsgerninger.

Antageligvis nok, ud fra et ønske om at få mest mulig medie-tid og måske vinde en debat.

Derfor syntes jeg det er prisværdigt når nogen stiller op med et ønske om at få afklaret fakta.

Herluf Andersen har på facebook skrevet en offentlig note som rummer en opfordring og et oplæg.

Tør Liberal Alliance forholde sig til de historiske tal eller er virkeligheden for afslørende?

Held og lykke med projekt – “Sandt eller falsk”.
Herluf Andersen· 8 followers
Tuesday, 14 January 2014 at 17:34

Herluf Andersen. Skønt Ole Birk Olesen. at du opfordrer til at skrive til dig.

Jeg har gjort det et par gange.
Men du ønskede ikke debat, jeg håber så det vil ske denne gang.

Du skriver jo hele tiden om, at vi har verdens højeste skattetryk, det skal jo betyde skatter og afgifter i pct. af BNP.

Det var i 1987. på 51,64 pct. – i 2012. 48,62. der var altså ingen stigning.
Men den mest rigtige måde at beregne stigningen i skatterne må vel være pr skatteyder i faste priser.

Skatter og afgifter var da i 1994. 104.510 kr. – i 2012. 117.077 en stigning på 12 pct. over 18 år 0,66 pct. pr år

Og for de personlige indkomstskatter pr skatteyder var det i 1994. 57.114 kr. – i 2012. 62.670 kr. en stigning over de 18 år på 9,7 pct. 0,53 pct. pr år.

Har det belastet vor konkurrenceevne?
Du burde se lidt på hvordan de sociale udgifter betales i Tyskland

Jeg har lige været inde på den danske ambassade i Tyskland og set på hvad der betales i obligatoriske forsikringer, jeg synes det er helt uhyggeligt at tænke sig, 40 pct. af bruttolønnen betales til obligatoriske forsikringer.

Det vil sige en dansk industriarbejder med f.eks. en årsløn på 315.000 skal så betale 126.000 kr. udover, at der også betales skat.

Alt viser, at der er betydeligt mere tilbage af lønnen efter betalt skat her i Danmark end i Tyskland, efter både forsikring og skattebetaling.

Pensionsforsikringen 18,9 %
Arbejdsløshedsforsikringen 3,0 %
Sygeforsikringen 15,5 %
Plejeforsikringen 2,05 % (+0,25 % for barnløse)

Bidraget finansieres af henholdsvis arbejdsgiver og lønmodtager med ca. halvdelen hver, og udgør for en gennemsnitsindkomst ca. 40 % af bruttolønnen.

Og udbetalingen af disse sociale ydelser er lagt over på arbejdsgiveren, det vil sige administrationen af sociale ydelser er i Tyskland lagt over på arbejdsgiverne, så dem, der i Tyskland udfører denne administration, mener LA er privat ansatte, det giver jo færre offentlig Ansatte.

Du taler jo også meget om for mange offentlig Ansatte.
Men med kilde Nationalregnskaberne baseret på antal arbejdstimer i den offentlige sektor var der i 3 kvartal 2013. 119 heltidsbeskæftigede pr 1.000 indbyggere og det var der også i 1980. 

Det vil sige de øgede ydelser vi har fået fra den offentlige sektor siden 1980. er blevet udført uden flere ansatte og det år gik der til lønninger til dem 20 pct. af BNP mod nu 18 pct. har de da ikke tjent deres løn Ole Birk Olesen.

Du taler også meget om at Danmark er blevet så fattig og det skulle skyldes vore skatter.

Og du har også udtalt, at da du blev født var Danmark det rigeste land Vesteuropa, og jeg har da set at du er født den 1 december i 1973.

Jeg har i EU oplysningen set, at Danmarks BNP i 2011. var på 43.000. EURO pr indbygger, det er 321.640. DK. 

Tyskland var det 31.400 EURO 234.872.DK. 
Holland. 36.100 EURO 270.028. DK.
Alle EURO lande i gennemsnit 28.300 EURO 211.684 DK. 
Sverige 41.000 Euro 306.680 DK.
USA 34.800 EURO 260.304 DK. 
Målt på BNP pr indbygger er Danmark altså det rigeste land i EU,

Alt viser, at velstanden stiger i takt med en god offentlig sektor og skattebetaling,

Nu forventer jeg, at du som altid angriber vore stigende skatter og offentlige sektor tør tage en virkelig skattedebat.

Venlig hilsen
Herluf Andeersen

Note.
For at få teksten til at fremstå lidt mere overskuelig her på Bloggen,
var det nødvendigt at redigere lidt på opsætningen.
Du kan se den orginale facebooknote her

For yderlig læsning.

Ole Birk Olesen – gevinst eller nitte for blå stue?
 
Spidskandidater i Liberal Alliance ikke dygtig nok
 
New Zealand Eksperimentet
 
Debatten: Havde Johnny Larsen ret?