Lo råber op 20.000 familier risikerer hus og hjem

Lo råber op 20.000 familier risikerer hus og hjem
Samfundet skal holde hånden under de arbejdsløse, der ellers næste år vil ryge ud af dagpengesystemet. Skriver LO på deres NetMedie  – 27. august 2011 – Og fortsætter

Nye tal viser, at op mod 20.000 arbejdsløse står til at ryge ud af dagpengesystemet til juli næste år, når regeringens halvering af dagpengeperioden træder i kraft.

De skal hjælpes, mener LOs næstformand Lizette Risgaard.
– Vi kan som samfund ikke leve med, at tusindvis af familier risikerer at måtte gå fra hus og hjem, fordi de mister deres dagpenge.

De mennesker er uden andel i den økonomiske krise.
Derfor skal de hjælpes og ikke straffes, siger Lizette Risgaard.

Hun opfordrer politikerne til at sikre, at ingen arbejdsløse tabes på gulvet.
– Uanset hvem der vinder valget, så skal de mennesker hjælpes.

Og det er beskæmmende, at den nuværende regering har været mere optaget af at forringe dagpengesystemet end at skabe job.

Det er jo først og fremmest flere job, vi har brug for, siger Lizette Risgaard.
LOs næstformand peger på, at der er brug for en særlig indsats over for de, der næste år står til at falde ud af dagpengesystemet, og at der derudover på langt sigt er brug for en modernisering af dagpengesystemet.

Hvis S og SF vinder valget, er LO parat til at drøfte begge dele – en særlig indsats over for de, der her og nu er ramt af regeringens forringelser og en langsigtet modernisering af dagpengesystemet – under trepartsforhandlinger.

Reference
//lo.dk /Nyheder/Nyhedsarkiv/2011/08/~/media/LO/Aktuelt/Nyheder_2011/PDFer/20010827_dagpenge.ashx/Download notatet 20.000 risikerer hus og hjem
//fho.dk /Nyheder/Nyhedsarkiv/2011/08/dagpenge_LRI.aspx
//lo.dk /Nyheder/Nyhedsarkiv/2011/08/dagpenge_LRI.aspx
Og her er et screen dump