Margrete arbejder for større religionsfrihed i Pakistan

På onsdag mødes Margrete med Pakistans ambassadør for at diskutere menneskerettigheder og religionsfrihed. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter
Religionsfriheden har særdeles trange kår i Pakistan ikke kun på grund af landets ekstremt strikse blasfemilov, men også fordi den generelle sociale intolerance i befolkningen overfor religiøse mindretal er stor.

Margrete er derfor medunderskriver på en skriftlig erklæring i Parlamentet, der opfordrer til en uddannelsesreform i Pakistan, så religiøs tolerance og frihed kommer på skoleskemaet.

Der er brug for konkrete tiltag, hvis man skal komme denne intolerance til livs.
På denne baggrund er Margrete blevet inviteret af Pakistans ambassadør i Bruxelles til et møde på onsdag for at diskutere om religionsfrihed og beskyttelse af religiøse mindretals rettigheder.

Diskrimination af religiøse mindretal i Pakistan er en sag, som Parlamentet flere gange tidligere har rejst i dets resolutioner om menneskerettighedernes tilstand i Pakistan.

For yderlig læsning

Seneste nyt fra SF her