Margrete vil have EU på banen i sag om svinebakterie

020920132150
Margrete vil have EU på banen i sag om svinebakterie
Skandalen med svinebakterie skal på dagsordenen i EU, mener Margrete som har rettet henvendelse til Europa-Kommissionen. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter
Efter at førende danske MRSA-eksperter har beregnet at mellem 6.000 og 12.000 danskere uvidende, er bærere af den multiresistente svinebakterie MRSA-CC398, vil hun nu have et overblik over problemet i hele EU.

Skøn fra den danske Fødevarestyrelse peger på at op mod 90 pct. af danske slagtesvin er smittet med bakterien.

Når de danske svineproducenter samtidig eksporterer mere end 9 millioner smågrise om året til landet omkring os, må man kunne forvente at svinebakterien MRSA-CC398 spredes rundt til hele Europa.

Svinebakterieudfordringen er en tydelig indikation på at dansk landbrug har udviklet sig til en industri der fokuserer mere på profit end at prioritere dyrevelfærd, gode fødevarer og europæernes sundhed.

Det er samtidig uklogt og ansvarsløst at de danske myndigheder ikke har gjort mere for at begrænse svinebakteriens udbredelse.

For yderlig læsning.

Se seneste nyt fra SF
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her