Margrethe: Luk Integrationsministeriet!

Margrethe
Luk Integrationsministeriet!
Margrethe Vestager – 07-mar-2011
Manglende oplysninger. Vildledning. Ulovlig sagsbehandling.
Listen over dårlige sager er lang både for regeringen som helhed og skiftende integrationsministre, senest Birthe Rønn Hornbech.

Derfor foreslår vi at lukke døren til Integrationsministeriet for altid -og afskedige ministeren.

Vi skal vise, at integration handler om deltagelse, medborgerskab og ansvar for vores fælles samfund.

Integration handler om at føle sig hjemme. Ikke det modsatte.
Det er som om, VKO har set sig helt blind på den enkeltes baggrund: Udlænding eller ikke udlænding.

Men folk er jo i uendeligt forskellige situationer: Den torturerede, politisk forfulgte flygtning, den indiske Ph.d.-studerende som har ansættelse i en dansk virksomhed og den nygifte chilener, der gerne vil bo med sin danske mand i Randers.

De er ikke i samme situation. Der er mange borgere – danskere som udlændinge – som i dag ikke kan få den vejledning, de har brug for.

Derfor skal de opgaver, som Integrationsministeriet varetager i dag, fordeles til andre ministerier.

Vi skal lade de folk, som har forstand på det, tage sig af information, oplysning og sagsbehandling.

Vi foreslår, at opgaven om visumansøgninger bliver lagt over til Udenrigsministeriet, mens statsborgerskabssager og familiesammenføringer tilgår Justitsministeriet.

Samtidig giver det god mening at lade Beskæftigelsesministeriet tage sig af opholdstilladelser for de mennesker, der kommer til Danmark for at arbejde og studere – arbejdstagere, studerende og EU-borgere – mens Udviklingsministeriet råder over relevant viden til at kunne håndtere sager om flygtninge og asyl.

Integration er stadig afgørende.
Og integration finder sted overalt, hvor mennesker er i kontakt med hinanden.

Under uddannelse, når vi er syge, venter barn, finder bolig, passer arbejdet o.s.v. Derfor må hver enkelt og dermed alle ministre have integrationsopgaven som en del af deres opgave.

For det er blevet mere og mere klart, at Integrationsministeriet er en kunstig konstruktion, hvor især de integrationsfaglige områder er blevet fjernet fra de fagministerier, hvor de naturligt hører hjemme.

Men det er nok især i Integrationsministeriets administration af udlændingereglerne, vi ser, at det var en fejl, da VK-regeringen oprettede et ministerium, som syntes at have til formål at nedbringe antallet af opholdstilladelser.

Den politiske efterlevelse af dette formål har tilsyneladende gennemsyret hele administrationen, der har været kendetegnet ved dårlig vejledning og uimødekommende sagsbehandling.

Noget som også Ombudsmanden igen og igen har kritiseret.
Det så vi blandt andet i forbindelse med administrationen af EU-reglerne for familiesammenføring, og senest har de ulovlige afslag på indfødsret til statsløse unge gjort problemerne tydelige.

Derfor tager vi fra radikal side nu konsekvensen og foreslår, at en ny regering nedlægger Integrationsministeriet.

Det vil fremme og styrke integrationen til gavn for det danske samfund.
Radikale Venstre stoler. Også på udlændinge.

Venlig hilsen
Margrethe Vestager
Flere nyheder fra radikale.dk