Margrethes nyhedsbrev 20-mar-2012

RADIKALE VENSTRE

Vi samarbejder. Også med kommunerne.

Modtaget pr. E-Mail

Margrethe Vestager
20-mar-2012

Kommunerne skal spare og prioritere. Og regeringen skal gennemføre reformer. Reformer af skat, kontanthjælp, fleksjob og førtidspension, og af den offentlige sektor. Reformer, der gør det muligt at investere i fremtidens velfærd.

I grøn omstilling, forskning, uddannelse og vækst.
Landets 98 kommuner spiller en væsentlig rolle i velfærdssamfundets udvikling.
De udgør, målt på økonomi, halvdelen af den offentlige sektor i Danmark og har derfor en ganske betydelig indflydelse på udviklingen af det danske velfærdssamfund.

Kommunerne har stor indflydelse på, hvordan vi skaber balance i økonomien.
Sammen med kommunerne skal regeringen finde takten i nye løsninger og nye samarbejdsformer, der indretter vores samfund både i forhold til den velfærd, vi ønsker, og i forhold til at økonomien passer med målene for samfundets udvikling.

Regeringen og Folketinget har ansvar for den samlede økonomi, og budgetloven sætter de økonomiske spilleregler op.

Til gengæld er den eneste indskrænkning, at budgettet skal overholdes i hele den offentlige sektor.

Men selvom det er nødvendigt med en stram styring af de offentlige finanser, så handler økonomi ikke kun om at sætte rammer.

Og kommunerne har allerede vist stort ansvar og vilje til at få styr på budgetterne.
Et er, at vi sætter en overlægger for, hvor mange penge, der kan bruges.
Og det er mange penge, der bruges på velfærd i vores samfund.
Noget andet er, hvad vi så vælger at bruge pengene til.

Det er for mig politik i en god, grundlæggende form: Diskussioner om, hvilken udvikling og hvilke prioriteringer, vi skal foretage for vores samfund.

Både nationalt og i den enkelte kommune.
Derfor er det også interessant at diskutere, hvordan vi skaber frirum til at gøre noget andet, end det vi plejer.

Frirum til at effektivisere.

Frirum til færre regler.
Diskussioner om, hvordan vi udvikler den offentlige service.

Vi arbejder i øjeblikket på en lov om frikommuner, hvor de deltagende kommuner får mulighed for at prøve deres egne idéer af i praksis.

Også de idéer, som regeringen er skeptiske over for, men som kommunerne længe har ønsket at afprøve.

Netop fordi det er forsøg, kan de være kontroversielle og teste, om kommunernes ønsker også kan fungere i praksis.

Det gælder fx ekstra kommunal hjælp – tilkøbsydelser – til de borgere, der allerede er berettigede til hjælp.

Det kan være mere rengøring eller et ekstra måltid mad.
Vi skal evaluere på forsøgene og sikre, at de hverken er konkurrenceforvridende eller brugerbetaling ad bagdøren.

Men netop ved at lade frikommunerne prøve idéerne af, får vi testet om de fungerer i praksis.
På den måde kan vi både sende de gode idéer videre og skrinlægge de dårlige.

Også her kommer politik i sin grundlæggende form til at folde sig ud og bliver til en ny samarbejdsform mellem stat og kommuner.

For svaret er netop ikke, at regeringen dikterer løsningen på ethvert problem i detaljer.

Vi har et ansvar for rammerne, men kommunerne skal definere og skabe indholdet. Det handler grundlæggende om, hvordan vi skaber balance og frirum til at gøre noget andet, end det vi plejer.

Især, hvordan vi udvikler samfundet og den offentlige sektor.

Venlig hilsen
Margrethe Vestager
//radikale.dk