Margrethes nyhedsbrev: Flere i arbejde, færre på forsørgelse

Margrethes nyhedsbrev
RADIKALE VENSTRE
Flere i arbejde, færre på forsørgelse

Modtaget pr. E-Mail.
Margrethe Vestager. 08-maj-2012
Vi tror på et stærkt Danmark.
Derfor er vores ambition ikke blot at lukke det berømte/berygtede hul i statskassen.

Vi vil også bygge op.
Vores ambition er at skabe et Danmark med en bedre offentlig sektor; et Danmark, hvor flere er mere og bedre uddannede; et grønt Danmark med en stærk vækst, og et Danmark, hvor flere er i arbejde og færre på forsørgelse.

Det er ambitiøse mål, og derfor vil vi gennemføre stærke, gennemtænkte reformer.

For 4 år siden stod vi sammen med resten af verden i en altomfattende krise.
En krise, der brød tilliden til vores økonomi, vores politikere og vores finansielle systemer.

Fra efteråret 2008 og henover 2009 skrumpede dansk økonomi med over 8 procent.
Det terræn, vi tabte dengang, skal generobres, og den tillid, der forsvandt, skal genopbygges.

Et arbejde tilbagetrækningsreformen, energiaftalen, budgetloven og regeringens kickstart bidrager til.

Et arbejde regeringen vil fastholde og fortsætte.
Vores mål er, at den samlede danske økonomi skal vokse med 2,25 procent i gennemsnit om året fra 2014-20.

En fremgang, der primært skal komme fra den private sektor.
Der tabte vi arbejdspladserne. Der skal de genskabes.

Tillid er vigtigt, både internationalt og herhjemme.
I sidste uge fremlagde vi konvergensprogrammet, der viser, at selv om vores underskud fortsat er stort, er det mindre end ventet.

Det skyldes blandt andet en historisk lav rente.
En lav rente, der netop er udtryk for den tillid, som omverdenen har til Danmark.

En tillid, der ikke må sættes over styr.
En tillid, der er og skal være baseret på en troværdig og ansvarlig økonomisk politik.

Derfor er vores reformprogram vidtrækkende.
Vi vil have flere i arbejde og færre på forsørgelse.

Derfor har vi fremlagt forslag til de første reformer og flere forslag vil følge: Reformer af fleksjob, førtidspension, skat og kontanthjælp.

Men vi skal også bekæmpe arbejdsløshed nu.
For lige som vi om kort tid kommer til at mangle arbejdskraft, så mangler vi nu jobs.

Derfor lancerer vi en ungepakke, der skal skabe flere praktikpladser og vigtigst: Bekæmpe ledighed blandt de helt unge.

For vi stoler på, at alle kan og gerne vil bidrage.
Det er vores mål at gennemføre reformer, der øger beskæftigelsen svarende til 60.000, så den samlede beskæftigelse frem mod 2020 kan vokse – svarende til at 180.000 flere er i job.

I Danmark skal vi være mere, bedre og hurtigere uddannet.
95 procent af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse, 60 procent en videregående uddannelse og 25 procent en lang videregående uddannelse.

Og så skal de unge hurtigere gennem deres studier – begynde lidt tidligere, slutte lidt mere til tiden.

Når det kommer til den offentlige sektor er vi også forpligtigede til at sikre den bedste anvendelse af vores penge.

Derfor vil vi forandre den offentlige sektor.
Vi vil gennemføre en modernisering, hvor vi omprioriterer for 5 mia. kr.

Pengene skal tilvejebringes gennem øget digitalisering, afbureaukratisering og mindre kontrol.

Ved hjælp af reformer rejser vi 14 mia, 3 mia kommer fra besparelser på EU-bidrag og forsvar, 5 mia fra omprioritering i den offentlige sektor – I alt rejser regeringens 2020-plan 22 mia. kr.:

  • 9 mia. kr. bruges på at skabe strukturel balance og offentlig vækst på 0.8 pct/år
  • 6 mia. kr. er prioriteret til vækst, beskæftigelse, uddannelse, grøn omstilling og offentlig velfærd.
  • 5 mia. kr. omprioriteres inden for den offentlige sektor.
  • 2 mia. kr. bruges på et yderligere løft af vores uddannelsessystem.

Publikationer/Imported/2012/Danmark 2020-plan viser, at vi har ambitionerne om at skabe et bedre og stærkere Danmark.

Men intet kommer af sig selv.
Det er afgørende, at vi alle bidrager til et Danmark i vækst. Også på Christiansborg.

Derfor er det vores klare ambition at skabe solide og brede flertal for vores reformer.

Det er også vores ambition at inddrage arbejdsmarkedets parter.
Sammen kan vi gøre en forskel, så flere kommer i arbejde og færre på forsørgelse.

For kun på den måde skaber vi et Danmark, der står sammen.
Et Danmark, der er i arbejde.

Venlig hilsen
Margrethe Vestager
Mere på – //radikale.dk