Margrethes nyhedsbrev: Retten til et værdigt liv

RADIKALE VENSTRE
Margrethes nyhedsbrev / pressemeddelelse
Retten til et værdigt liv
(Modtaget pr. E-Mail)

Margrethe Vestager 18-jun-2012
Den kolde krig er slut for evigt, det samme er kolonitiden.
Årsagerne til konflikter og fattigdom i verden er blevet flere og mere komplekse og vi har fået enorme miljø- og klimaudfordringer.

Det er noget af bagtæppet for de diskussioner som FN tager hul på med sin Rio 20+ konference om bæredygtig udvikling.

En udvikling, der kigger på, hvordan man kan bekæmpe fattigdom og forbedre forhold for mennesker i verden og samtidig tage hånd om de klimaudfordringer, der følger af, at vi bliver flere mennesker på verdensplan.

Heldigvis har vi i Danmark lært en masse om, hvad der er god og dårlig udviklingsbistand.
Derfor har Folketinget enstemmigt vedtaget regeringens forslag om en ny lov om internationalt udviklingssamarbejde.

Den første nye lov i over 40 år.
Når man tænker på, hvordan verden har forandret sig i den tid, kan det virke paradoksalt, at loven om udviklingsbistand ikke er blevet ændret før nu.

Samtidig med den nye lov har vi lavet en ny strategi for Danmarks udviklingssamarbejde.
Vores grundtanke er, at alle mennesker i verden har ret til et værdigt liv.

Det er netop den ret, den danske udviklingsbistand skal styrke og dyrke, så fattige mennesker med tiden selv bliver rustet til at kæmpe for adgangen til mad, til uddannelse, til retfærdighed, til medbestemmelse – kort sagt til alle de universelle menneskerettigheder.

Derfor præger menneskerettighederne både den nye udviklingspolitiske strategi og den første nye udviklingspolitiske lov i 41 år.

Det er et markant og tidssvarende kursskifte for dansk udviklingsbistand.
Vores store fokus på menneskerettigheder skyldes ikke kun, at vi vil udbrede en af de smukkeste og mest samlende ideer, menneskeheden har skabt.

Med den nye tilgang til udvikling og fattigdomsbekæmpelse gør vi også op med en opfattelse af, at udviklingsbistand er en almisse til fattige mennesker fra alle os rige i den vestlige verden, der med lidt penge kan lappe på fattige menneskers triste skæbner.

Udviklingsbistand skal ikke være passiv støtte – det er derimod aktiverende hjælp til fattige, der skal rustes til selv at kæmpe for deres ret til mad, jord, uddannelse, demokrati, sundhedsydelser.

Vi kan ikke fjernstyre udviklingen i fattige lande fra København. Mennesker kan kun løftes varigt og effektivt ud af fattigdom, hvis ansvaret for udviklingen bliver drevet af de fattige og deres samfund selv.

Det gør vi netop ved at styrke kampen for rettigheder. Vi ved – både fra vores egen del af verden – og fra fattige lande, at udviklingsresultater netop følger med rettighederne og folks mulighed for selv at kæmpe for en bedre verden.

Forholdene er vidt forskellige i de lande, vi samarbejder med. Derfor vil vores udviklingssamarbejde afhænge af det enkelte land og i sagens natur blive tilpasset efter hvert lands behov.

Fællesnævnerne i Danmarks udviklingspolitiske strategi er følgende fire områder:

. Menneskerettigheder og demokrati
. Grøn vækst med fokus på landbrug, energi og vand
. Sociale fremskridt indenfor sundhed og uddannelse
. Stabilitet og beskyttelse i skrøbelige stater.

Her kan vi gøre en forskel.
Her kan vi bekæmpe fattigdommen.
Men vores udviklingspolitik tager også afsæt i en anden grundtanke: Udviklingsbistand er en god investering for Danmark.

Vi investerer først og fremmest for at sikre mindre fattigdom, og for at fremme fred og retfærdighed.

Men udviklingsbistand er også en rigtig god investering i Danmarks egne interesser: Når vi bekæmper fattigdom, investerer vi også i en verden med færre konflikter, færre flygtninge, færre fanatikere, der kan ødelægge det for os alle.

Vi investerer i økonomisk vækst og nye markeder – også for danske virksomheder. En række fattige lande oplever høj vækst, og er med til at trække verden ud af den økonomiske krise.

Vi investerer i et bygge et stærkt globalt fællesskab, der kan løse globale udfordringer som klimaproblemer, sygdomsepidemier eller fremme samhandel og stabilitet.

Det gavner os alle.

Venlig hilsen
Margrethe Vestager
Hjemmeside //radikale.dk