Margrethes nyhedsbrev: Sikker havn i stormfuldt vejr

RADIKALE VENSTRE
Margrethes nyhedsbrev
Sikker havn i stormfuldt vejr
(Modtaget pr. E-Mail)

Margrethe Vestager den 28-aug-2012
Et bæredygtigt, grønt vækstsamfund – et stærkere Danmark. Der vil vi gerne hen. Og udsigterne for dansk økonomi er bedre end i mange andre europæiske lande.

Det er der primært to grunde til det:
1) Vi har udnyttet et økonomisk råderum til en indsats for vækst og arbejdspladser her og nu.

2) Vi bygger videre på, hvad reformflertal efter reformflertal har sikret: At der er tillid til dansk økonomi og at vi derfor er en sikker havn. Det betyder lave renter og det betyder meget for beskæftigelsen. Faktisk har de lave renter siden 2008 holdt ca. 40.000 i beskæftigelse.

Rundt omkring os er usikkerheden stor. I mange lande er udsigten til vækst ringe.
Danmark er en lille åben økonomi. Vi kan ikke skærme os fra udviklingen i verden.
Når det stormer i store lande, blæser det også her.

For det går i sagens natur ud over dansk eksport, når det ikke går så godt i andre lande. Men vi har et råderum til at handle, og det gør vi.

Når eksporten kun i begrænset omfang kan skabe vækst i Danmark – ja, så må vi gøre det selv: Kickstarten, energiaftalen, den grønne kommuneaftale, aftalen om at landsbyggefonden renoverer boliger, skatteaftalen (der giver skattelettelser allerede fra 1. januar 2013), udbetaling af efterlønsbidrag og bedre muligheder for at investere.

Alt sammen giver det ca. 21.500 flere i beskæftigelse i 2013.
Der er også elementer fra den gamle genopretningsaftale, der trækker den modsatte vej – men der vil stadig være 11.000 flere i beskæftigelse.

Samtidig holder vi vores løfter i det europæiske økonomiske samarbejde: Vi forbedrer den strukturelle saldo – så der er balance i 2013 og det faktiske underskud bliver mindre end 3 pct.

Det skaber tillid og det er med til at gøre økonomien bæredygtig set over flere generationer: Vi skaber mindre gæld end vi ellers ville have gjort.

Alt i alt bidrager regeringens økonomiske kurs til, at vi bevæger os mod en jævn vending mod det bedre. Ingen brat fremgang, ingen hurtig vej ud af krisen, men en jævn mod tider, der tegner lidt lysere for dansk økonomi. Og dermed også for antallet af arbejdspladser.

Nu og her har vi mulighed for at give bedre muligheder for at få arbejde – f.eks. ved jobrotation, med et løntilskud i en privat virksomhed, som videnpilot eller gennem uddannelse.

Uddannelse kan være for unge så vel som voksne, for uddannelse er stadig en mere sikker vej ind på arbejdsmarkedet end uden uddannelse.

Det gør en forskel her og nu – men det gør det også, når vi ser frem.
For meget tyder på, at det er de ufaglærte job, der forsvinder i årene der kommer.
Det er ved at gøre os dygtigere, at vi kan konkurrere i en global konkurrence, der er intens.
Det er en stærk økonomi, der er socialt bæredygtig. Og det er når vores økonomi udvikler sig, at den bliver grønnere og grønnere.

For der er jo ingen, der siger, at skattelettelser og efterlønsbidrag skal gå til plastik fra Kina – det kan lige så godt gå til termoruder, solceller eller isolering, der gør at dit hus skal bruge mindre energi.

Sammen med energiaftalen og den grønne kommuneaftale (klimatilpasning for 2,5 mia. kr.) gør det en grøn forskel.

Vi når et bæredygtigt, grønt vækstsamfund ved at tage det ene skridt efter det andet.
Økonomien ser lidt bedre ud – fordi vi bruger vores råderum til at handle, og fordi Danmark er en sikker havn.

Venlig hilsen
Margrethe Vestager
Mere på: //radikale.dk