Margrethes Ugebrev: Bekæmp fattigdom!

Margrethes, Ugebrev / pressemeddelelse
Ærgerlig målsætning: VKO har haft den klare prioritering at gøre mennesker fattige. Det er med vilje, at VKO indførte starthjælp, 450-timers-regel, kontanthjælpsloft. Retorikken er, at så får folk arbejde. Men det er der ikke noget, der tyder på. Alt tyder på, at folk bare bliver fattige.

Og det bliver ikke bedre af økonomisk krise. Dårlig økonomi rammer altid de mest udsatte og sårbare mennesker. Dem, der er afhængige af den offentlige service og de sociale ydelser.

Radikale Venstre vil bekæmpe fattigdom. Derfor har vi lavet en plan for, hvordan vi de næste fem år vil sørge for, at den sociale indsats bliver prioriteret lige så højt som målene om balance på statsbudgettet og økonomisk vækst. Det er vigtigt, vi udviser social ansvarlighed samtidig med økonomisk ansvarlighed. De to ting skal følges ad.

Vi ønsker blandt andet, at der indføres en fattigdomsgrænse i Danmark. I dag findes der ikke en sådan grænse – og det er jo bekvemt for regeringen, for så kan man ikke sige, hvor mange fattige, der reelt bor i Danmark.

Men fraværet af en fattigdomsgrænse gør ikke mennesker rige. AE Rådet har udregnet, at der i dag er over 100.000 mennesker i Danmark, der lever for under 6.750 kr. om måneden før skat. For det beløb skal de betale husleje, mad og alle de andre fornødenheder, som man har brug for. I familierne med så lav en indkomst er der 24.000 børn.

Radikale Venstre ønsker en fattigdomsgrænse. Så kan fremskridt i forhold til fattigdomsbekæmpelsen måles. For der skal være fremskridt i bekæmpelsen af fattigdom. År for år. Men den sociale indsats skal være bredere end at nå et matematisk mål. Derfor skal der også være mål for den sociale indsats for blandt andre udsatte børn og unge, voksne med psykiske problemer, mennesker på kanten af arbejdsmarkedet og kriminelle, der har udstået deres straf.

For at komme fattigdommen til livs vil vi afskaffe fattigdomsydelserne – starthjælpen, introduktionsydelse, 450-timers-regel, kontanthjælpsloft – der betyder, at de socialt udsatte menneskers levegrundlag er meget spinkelt.

Det handler både om økonomi og om muligheder.
Et andet punkt, der er dybt foruroligende, er antallet af selvmord og selvmordsforsøg specielt hos unge i alderen 15-24 år. Antallet af selvmordsforsøg blandt 15-19 kvinder er tredoblet de seneste 20 år. Det er en uhyggelig tendens. Når unge mennesker forsøger at begå selvmord, er det et råb om hjælp. Vi skal ikke bare lytte til det – vi skal forebygge, at det kommer dertil. Det kræver bedre tilbud til de unge, der kæmper med en depression eller andre psykiske lidelser. Tilbud, som vi vil give de udsatte unge inden det er for sent.

Vi har flere mål for den sociale indsats – flere end jeg kan nå at beskrive her. I alt har vi sat 4 mia. kr. af i vores plan frem mod 2015, der er øremærket til de socialt udsatte og fattige i Danmark.

Radikale Venstre tager ansvar. Også for udsatte og sårbare mennesker i Danmark.

Venlig hilsen
Margrethe Vestager
hjemmeside, radikale.dk