Marrakesh-traktaten


Marrakesh-traktaten
Hvis man ikke kan læse bøger med øjnene, skal man kunne læse bøger med fingerspidserne eller ørerne. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter.
Margrete arbejder lige nu målrettet for at få ratificeret Marrakesh-traktaten så blinde og svagtseende kan få rettighedshavernes godkendelse til at “oversætte” litterære værker til punktskrift eller lydbog.

Hvis distributionen sker non-profit, bør de slippe for at betale.
Sagen er indlysende god og traktaten klappet og klar men flere medlemsstater blokerer stadig for ratificeringen.

Sagen har været behandlet flere gange i Parlamentet og har her meget stor opbakning.

Det er det klare mål at få åbnet op for de 95% af verdens litterære kulturarv der i dag stadig er utilgængelig for blinde.

Dét diskuterer Margrete på tirsdag til konferencen
“Marrakesh Treaty for the blind: Will the EU see to it?”.

For yderlig læsning

worldblindunion.org – The Treaty of Marrakesh explained
 

European Commission proposes ratification of Marrakesh Treaty to facilitate access to books for visually impaired persons
 

For yderlig læsning

/sf.dk /seneste-nyt
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her