Menneskerettigheder: Thailand

Menneskerettigheder: Thailand
Parlamentet udtrykker sin bekymring over den “forværrede menneskerettighedssituation i Thailand efter det ulovlige kup af maj 2014”, og opfordrer indtrængende de thailandske myndigheder til at ophæve undertrykkende begrænsninger i retten til frihed og fredelig udøvelse af andre menneskerettigheder.

Det opfordrer de thailandske myndigheder til, at omstøde domme og indstille retssager, at trække anklagerne og, at frigive enkeltpersoner og medier operatører, der er blevet dømt eller tiltalt for fredeligt, at udøve deres ret til ytrings- eller forsamlingsfrihed.

Parlamentet opfordrer også til afskaffelse af dødsstraffen og anmoder EU-Udenrigstjenesten
og EU-delegationen til at anvende alle til rådighed stående instrumenter til, at sikre respekten for menneskerettighederne og retsstaten i Thailand, bl.a. ved fortsat at observere, undersøgelser og forsøg på forfølgelse af oppositionsledere.

Den ikke-bindende resolution blev vedtaget med 581 stemmer for, og med 35 hverken for eller imod.

Reference
Updated: (08-10-2015 – 12:36 – REF.: 20151002IPR95368.)
Du kan læse den oprindelige tekst ved at klikke HER.

For yderlig læsning
 
Menneskerettigheder: Saudi-Arabien
 
FN’s racismekomité bekymret over politisk propaganda
 
Human rights en liberal mærkesag