Møde med Nordisk Råd om Palæstina

Møde med den grønne og røde fløj i Nordisk Råd om Palæstina
Onsdag formiddag 25. marts tager Margrete til København for at deltage på møde i Nordisk Råds venstresocialistiske grønne gruppe (VSG’erne). Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter
Her skal hun fortælle om Europa-Parlamentets arbejde med Palæstina.

Parlamentets Palæstinadelegation som Margrete er næstformand for,
vendte hjem fra Palæstina sent torsdag.

Besøget i Palæstina var stærkt præget af det dramatiske resultat af valget i Israel 17.marts hvor det blev tydeligt at Netanyahu aldrig har været seriøs i den såkaldte fredsproces.

Skal der blive en palæstinensisk stat, må EU tage affære. Det samme gælder USA.

I december stemte et stort flertal i Parlamentet en resolution igennem som opfordrer EU’s medlemsstater til at anerkende Palæstina. Indtil videre er det kun Sverige der som EU-medlem har lavet en formel anerkendelse.

En række østeuropæiske medlemsstater samt Cypern og Malta anerkendte desuden Palæstina allerede i 1988 da Arafat og PLO anerkendte Israel.

De øvrige EU medlemsstater må med nu hvis håbet om en fredelig og fair løsning skal blive til virkelighed.

Vi er Israels største handelspartner og betaler dertil store summer til palæstinenserne som det ellers påhviler Israel som besættelsesmagt at betale.

Der er store forventninger til EU nu i Palæstina. Det er afgørende at vi tager ansvaret på os nu.

Blandt de nordiske lande har også Island anerkendt Palæstina som stat (2011). Det skal blandt andet drøftes om de nordiske kræfter kan blive mere effektivt i denne sag.

Blandt VSG’erne sidder Venstreforbundet (VAS FI), Vänsterpartiet (SE), SV (NO), Venstre-Grønne (IS), SF og Enhedslisten (DK), IA (GL) og TF (FO).

For yderlig læsning.

Nordisk Råd
 
Margrete besøger Gaza – hvis Israel tillader
 
Seneste nyt fra SF
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her