Nedlæg Integrationsministeriet – fremmedhadernes højborg


Nedlæg Integrationsministeriet – fremmedhadernes højborg
Danske fremmedhadere har de sidste ti år med fast adresse i Integrationsministeriet ført hetz mod flygtninge og udlændinge.

Derfor nedlæg deres højborg Integrationsministeriet og stop hetzen mod flygtninge og udlændinge i Danmark.

Skriver Margrethe S. Hansen på net-mediet //p77.dk/blogs/shansen

-og forsætter
I mere end ti år har den konservativ-liberale regeringen sammen med Dansk Folkeparti sørget for at indarbejde og fremme en lovgivning der bygger på deres egne fremmedfjendske holdninger og værdier.

Integrationsministeriet har i alle disse år været deres højborg.
Stedet hvorfra der føres hetz mod flygtninge og udlændinge pakket ind i floskler om kultur og værdikamp.

Og det var for at beskytte de fremmedfjendske værdier, at den nu forhenværende integrationsminister Birthe Rønn Hornbech deltog i overgreb på flygtninges og statsløses rettigheder.

Reference
//p77.dk/blogs/shansen/454-nedlaeg-integrationsministeriet-fremmedhadernes-hojborg