Nedsmeltning af europæisk klimapolitik

020920132150
Nedsmeltning af europæisk klimapolitik
Barrosos 2030-klimamål er et slag i ansigtet på Europas borgere og virksomheder

EU er ikke længere et fyrtårn i global klimapolitik.
Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter
Det står nu klart efter Europa-Kommissionen i dag er kommet med sit udspil til 2030-klimamål.

Margrete Auken, medlem af Europa-Parlamentet for SF og stedfortræder i miljøudvalget, havde forventet mere lederskab og mener at kommissionsformand Barroso har spillet fallit på klimapolitikken:

”Europa-Kommissionens forslag til 2030-klimamål er et slag i ansigtet på europæerne og på de mange virksomheder som satser på fremtidens grønne energiteknologier og som skriger efter ambitiøse langsigtede investeringsrammer. På trods af at borgerne i EU gang på gang nævner klimaet som en stor trussel, så lever Kommissionens nye udspil langt fra op til de nødvendige tiltag som videnskaben foreskriver og vil derfor ikke kunne forhindre ødelæggende klimaforandringer. Det her er simpelthen en ommer,” siger Margrete Auken.

Der har længe været spekulationer om hvorvidt Kommissionen ville fremlægge en klimapakke med tre bindende mål på hhv. CO2-reduktion, vedvarende energi og energibesparelser.

Det står nu klart at man har valgt det mest slatne forslag med blot et bindende mål på reduktion af drivhusgasser og et måske bindende på vedvarende energi.

Det på trods af Europa-Parlamentets miljøudvalg for to uger siden bad Kommissionen om at komme med de tre bindende klimamål.

”Jeg er rystet over at man fuldstændig overhører Europas folkevalgte og desuden fuldstændig ignorerer Kommissionens egne tal om at energibesparelser og vedvarende energi er hvad der styrker EU’s konkurrenceevne. I stedet importerer vi i EU årligt for 3000 mia. kroner olie udefra. Ambitionen er helt fraværende i dagens forslag som sætter et mål på 40 pct. CO2-reduktion i 2030.

Vi ville jo under alle omstændigheder været nået til 32 pct. i 2030 hvorfor vores målsætninger nødvendigvis skal sættes meget højere. Målsætningen på minimum 27 pct. vedvarende energi er nærmest business-as-usual og mangler en bindende byrdefordeling mellem landene. Udspillet fra Kommissionen er altså blevet til et veritabelt slumretæppe under hvilket den handlingssvage Kommission prøver at putte sig ,” siger Margrete Auken.

Dagens forslag er sidste søm i kisten hvori Barroso-kommissionens for længst afdøde klimapolitik nu lægges til hvile.

Trods de store visioner og et fokus på klimapolitik har Barroso ikke formået at leve op til ønsket om at give klimaet en central rolle i den europæiske dagsorden.

”Nedsmeltningen af den europæiske klimapolitik er nu total. Dagens udmelding kommer oven i en længere række fejlslagne planer såsom CO2-kvotemarkedets sammenbrud, undermineringen af klimakøreplanen mod 2050, opgivelsen af CO2-reduktionen fra luftfarten, biodiesel produceret på mad og et isoleret EU i de internationale klimaforhandlinger.

Det er på høje tid at EU får nye ledere der tør at stå ved en ambitiøs klimapolitik og tage de nødvendige beslutninger som kan lede Unionen på rette vej mod den grønne omstilling.

Europas borgere er ikke tjent med at vores ledere bare overlader roret til den reaktionære sorte industrier der fortsat vil fyre med kul, olie, gas og holde atomkraften kunstigt i live og ellers intet foretage sig for at få Europas industri gjort klar til fremtidens globale konkurrence ,” siger Margrete Auken.

For yderlig læsning.

/margrete-til-valgdebat-med-unge-paa-christiansborg/
 
/sf.dk /seneste-nyt
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her