Nej tak til kød fra klonede dyrs afkom


Nej tak til kød fra klonede dyrs afkom
Onsdag stemmer Parlamentets Miljøudvalg om et lovforslag om kloning af landbrugsdyr. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter.
I dag er det lovligt at klone dyr til fødevareproduktion i EU.
Det er godt at Kommissionen foreslår at forbyde kloning af køer, grise, får, geder og dyr af hestefamilien der holdes og avles til landbrugsformål.

Kloning kan være smertefuldt for moderdyret – både ved selve indgrebet, under graviditeten og ved fødslen.

Desuden er overlevelsen af visse typer af klonede dyr lav.
Kloning som det sås ved fåret Dolly er en kostbar teknik hvis formål er at kopiere økonomisk værdifulde avlsdyr, dyr til sportsformål, forskning, til fremstilling af lægemidler med videre.

Lovforslaget omfatter ikke afkom fra klonede dyr – og så er vi lige vidt.
Det er jo afkommet der er interessant for producenterne, ingen kunne drømme om at slagte og sælge det klonede dyr selv, det er alt for kostbart.

Den Grønne Gruppe mener ikke at det er i orden at acceptere kloningen og insisterer på afkom fra klonede dyr som et minimum mærkes så forbrugeren kan vælge kødet fra i køledisken.

Det er tydeligt at der er et stærkt amerikansk pres på Kommissionen der går i modsat retning fordi krav om mærkning af afkom fra klonede dyr også VIL ramme amerikanske landmænd som vil eksportere kød til EU.

Heldigvis står den Grønne Gruppe ikke alene i sin kritik af Kommissionens forslag.
En klar opstramning af forslaget kan derfor ventes onsdag fra et forholdsvist enigt Miljøudvalg.

Det Etiske Råd om kloning

For yderlig læsning

/sf.dk /seneste-nyt
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her