Ny arbejdsgruppe om Religions- og trosfrihed etableret i Parlamentet

260920121526

I flere år har en tværpolitisk gruppe i Europa-Parlamentet samarbejdet om religions- og trosfrihed. Skriver SF i sin pressemeddelelse

–og forsætter
Nu bliver dette uformelle netværk formaliseret i en arbejdsgruppe.

Margrete er medstifter af gruppen.
Europa-Parlamentets Arbejdsgruppe om Religions- og trosfrihed vil fungere som bindeled mellem Parlamentet og EUs Udenrigstjeneste på emner, der omhandler religions- og trosfrihed.

Mandag aften bliver gruppen formaliseret ved et møde mellem mindst et medlem fra hver af de politiske grupper og EUs særlige udsending for menneskerettigheder, Stavros Lambrinidis.

Menneskelig værdighed, frihed, demokrati, lighed, retsstaten og menneskerettighederne er de grundlæggende værdier for EU.

De er forankret i EU-traktaten og blev styrket af chartret om grundlæggende rettigheder.
Lande, der vil optages i EU, skal overholde menneskerettighederne.

Det samme gælder lande, som har indgået aftaler om f.eks. handel med EU.

For yderlig læsning

Det kan du læse mere om hjemmesiden, -//europa.eu

Mere om menneskerettigheder på hjemmesiden, menneskeret.dk