Ny Kunststøtte?

Liebst udvalget har efter min opfattelse kun løst opgaven delvist, siger SFs kulturordfører Pernille Frahm.

Ved at mindske Kunststyrelsen og politikernes indflydelse på fordeling af kunststøtten har man sikret armslængde princippet, men systemet mangler stadig den fleksibilitet, der sikrer dynamikken i kunsten. Skriver SF i sin pressemeddelelse

–og forsætter
For selvstændiggørelsen af støttesystemet følges desværre op af en voldsom centralisering.

Systemet vil derfor fortsat blive anklaget for nepotisme og kammerateri.
Uanset om der kunne være anledning til det eller ej, vil et enstrenget system i det lille kunstneriske miljø, vi har i Danmark, være under stor bevågenhed.

Jeg er glad for, at forslaget betyder færre politikere og mindre ministerium i processen omkring tildeling af kunststøtten, men jeg havde gerne set nogle anstrøg af fleksibilitet og decentralisering også, slutter Pernille Frahm.

For yderlig læsning

Se seneste nyt fra SF her